Partner

Apple

Forandre og forsterk undervisningen og læringen i klasserommet, med hjelp fra Apples økosystem.

Apples økosystem

Vi er en Apple Solution Expert innen utdanning. Det innebærer at vi kan tilby hele Apples økosystem til skolen deres, med delene: Verktøy, Innhold, Service og Support.
Dersom den digitale enheten blir ødelagt, har vi også et eget verksted som forsikrer at din Mac eller iPad repareres på riktig måte. På den måten sikrer vi at dere kan fokusere på det dere er best til, det vil si læring og elevene!

"Vi trengte en mer bærekraftig modell for kompetanseheving. Apple Teacher med Lin-prosessen er en modell som passer oss veldig, veldig bra."

- Geir Morten Førland, prosjektleder fremtidens barnehage og skole i Lørenskog kommune.

Apple Teacher

I løpet av 2019 har ca 70 pedagoger og skoleledere, fra ulike kommuner i Norge, møtt oss i Lin Education til et opplæringsløp på 10 dager. Innholdet i disse dagene har vært å sette Apples økosystem i fokus for å skape en trygghet i bruken, og for å se på de kreative bruksområdene.

Konseptet Train the trainer
Deltagerne, som har vært både pedagoger och skoleledere, har fått oppdraget med å være Trainers på deres skole. De har fått materialet av oss, som de senere kan ta med seg tilbake til sin skole for å lære opp sine kollegaer i teamet, faggruppen eller hele personalgruppen.

Tanken er at kunnskapen og ekspertisen skal finnes “in house” på hver skole, og at de som har deltatt i opplæringen  blir skolenes kunnskapsbærere i dette arbeidet.

Under opplæringen har vi 5 begrep som ledestjerner:

Virkelighetsbasert og mobilt

Ved hjelp av en iPad har man utrolig store muligheter til å dra samfunnet utenfor klasserommets vegger, med inn i undervisningen. Da en iPad er mobil, er det ikke spesielt vanskelig å dra til steder som er vanskelig å få med seg inn i klasserommet.

Det kan for eksempel være et besøk i skogen, der man kan spille inn lyd, fotografere og filme vekster og dyr, eller hvorfor ikke filme trafikken utenfor skolen?

Kommunikasjon og produktivitet

Vi har et ønske om at elevene skal bli mer produsenter enn konsumenter. Ved at elevene får lage film, podcast og lydsette fortellinger øker læringen og engasjementet blant elevene.

Gjennom iPad og Apples økosystem kan elevene virkelig ta steget for å lage multimodale oppgaver på en enkel måte.

Samarbeidslæring

Gjennom hele prosessen har deltagerne delt tips og idéer med hverandre og på denne måten fått prøvd ut siden egne idèer, samtidig som de har fått inspirasjon fra andre. Å kunne arbeide sammen med kollegaer i sin produktive prosess gjør at man må kunne ta til seg nye innfallsvinkler og øve på å reflektere og føre ressonementer.

Vi har arbeidet med ulike modeller for dette, som deltagerne så har kunnet anvende i sin egen organisasjon.

Kritisk og analytisk tenking

Med en iPad har elevene alle muligheter til å undersøke og granske fakta. Med andre ord finnes det store muligheter til å arbeide med kildekritikk i skolen. Dessuten kan elevene, med de appene som finnes, skape egne "fake news" som igjen skaper god forståelse.

I Apples apper finnes det gode muligheter til å arbeide med analyse av omverdenen ved å eksempelvis filme de bilene som passerer skolen, måle hastigheten og lage tabeller som viser hvor vanlig det er at biler kjører for fort, eller om det er ved visse klokkeslett bilene kjører for fort.

Individualisert læring

I Apples økosystem finnes alle muligheter til individualisering. Gjennom multimodale arbeidsmåter i Apples apper kan hver elev finne sin måte å arbeidet på, ved å lage filmer, lydinnspillinger, tegne, skrive eller redigere filmer.

Mulighetene er nesten uendelige og appene oppfordrer til kreativitet. Ved å bruke en iPad kan elevene gå fra konsumenter til produsenter, og alle elevene får mulighet til å vise sine ferdigheter.

Vil du vite mer?