Hvorfor kjøpe IT-utstyr av utdanningspartner?

Digitalisering i skolen


Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere, og digital dømmekraft, kritisk tenkning og digital sikkerhet er eksempler på ferdigheter elevene skal læres opp i. Et økende fokus på elevenes digitale ferdigheter stiller også større krav til tilgjengelig digitalt utstyr, og flere kommuner setter nå fokus på å anskaffe alt fra PC-er, nettbrett og programmeringsutstyr. 

Hva er en utdanningspartner?

Veldig ofte anskaffes IT-utstyr til skoler gjennom en kommunal eller interkommunal rammeavtale. Ofte begrunnet med et tankesett om at stort volum gir bedre priser. Dette er prosesser styrt av innkjøpsavdelingen, gjerne i tett samarbeid med IT-avdelingen og enkelte representanter for oppvekst, som jo skal sørge for en vellykket innføring av utstyret i en pedagogisk hverdag. 

Det vanlige er at man velger leverandør av basert på pris og kvalitet, der kvalitetskriteriet gjerne er basert på en teknisk kravspesifikasjon. Det er selvsagt bra at man har fokus på enhetenes tekniske kvalitet, men det aller viktigste er at man sørger for at enhetene blir tatt i bruk på en god pedagogisk måte som sikrer læringsutbytte uten å være skadelig for våre barn.

Denne kompetansen er det som skiller en utdanningspartner fra en tradisjonell forhandler.

Hva kreves av en utdanningspartner?

For å bli godkjent som utdanningspartner, stilles det en del strenge krav. Blant annet må de ansatte ha både pedagogisk kompetanse og erfaring, i tillegg til inngående teknisk forståelse og kjennskap til produsentenes ulike løsninger. Utdanningspartnere må også gjennom jevnlige sertifiseringer og oppdateringer, for å sikre at de til enhver tid er oppdatert på produsentenes løsninger, og hvordan disse kan benyttes i en pedagogisk kontekst. 

Både Apple, Google og Microsoft har egne programmer for sine utdanningspartnere, som blant annet inkluderer både pedagogiske og teknologiske spor. 

Som utdanningspartner får vi både tilgang til egne priser for utdanningsmarkedet, i tillegg til at vi kan benytte deres støttesystemer som en del av en leveranse av digitalt utstyr. Alt for at utdanningskunder skal være sikret en vellykket implementering og teknologisk satsning!

Hvilke fordeler får man ved å handle av en utdanningspartner?

  • Vi har tilgang til egne priser for utdanningsmarkedet, og kan derfor tilby de beste prisene på IT-utstyr til skoler. Det er en myte at man må handle gjennom en stor kommunal eller interkommunal rammeavtale for å oppnå lave priser til skolene. Apple, Google og Microsoft ønsker å utruste elevene med basisferdigheter i deres løsninger, derfor subsidierer de skolene med gode priser og egne kompetansehevende tiltak rundt pedagogisk bruk av enhetene, i de tilfellene der skolene kjøper inn utstyret gjennom en av deres utdanningspartnere. 
  • Ofte kan vi inkludere opplæring i prisen! Kjøper dere enhetene fra oss har vi i mange tilfeller anledning til å inkludere skreddersydd opplæring innenfor digitaldidaktikk og pedagogisk bruk av enhetene. 
  • En stor andel av våre ansatte har bakgrunn som lærere. Vi kjenner deres hverdag, vet hvilken teknologi som passer i undervisningssammenheng og under hvilke pedagogiske rammer de bør brukes. 
  • Som en del av det norske Ed-Tech miljøet har vi også god kjennskap til hvilke løsninger som finnes, og kan hjelpe dere å navigere i denne jungelen å bidra til at dere de løsningene som løser deres behov på best mulig vis. 
  • Vi er alltid oppdatert på det siste fra produsentene. Vi har kunnskap man ikke kan tilegne seg uten å ha vært på kurs hos produsentene. 
  • Vi har tilgang til ressurser og hjelp som produsentene holder åpent kun for utdanningspartnere, og våre kunder selvsagt!

Se derfor etter at den leverandøren du bestiller kurs og utstyr av er utdanningspartner, slik at du får tilgang til den nyeste kunnskapen og de beste prisene.


Nøl ikke med å ta kontakt!

hei@lineducation.no

Her kan du lese mer om hva det innebærer:

https://www.lineducation.no/samarbeidspartnere


Jørgen Natlandsmyr Lunde

Jørgen har overordnet ansvar for våre kunder og tilhørende prosjekter, og har et sterkt engasjement rundt samspillet mellom teknologi og læring. Han ønsker å bidra til å skape fremtidens skole der teknologi og pedagogikk går hånd i hånd, og med stort engasjement for formidling er han også kjent som vår interne foredragsholder.

Andre blogginnlegg:

Jun 18, 2020

Vinnerne av vårens elevutfordring i Minecraft: Education Edition 2020

Les mer

Mar 30, 2020

Hvordan jeg har kommet meg gjennom to uker med hjemmeundervisning.

Les mer

Mar 11, 2020

Covid-19 og fjernundervisning

Les mer

Nov 22, 2019

Hvorfor kjøpe IT-utstyr av utdanningspartner?

Les mer

Sep 23, 2019

Hva skjer i det digitale klasserommet?

Les mer

Nov 20, 2019

Digitalisering? Hvordan gjøre det på best mulig måte?

Les mer


Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her:

Det ble feil.