Nu ser vi äntligen skogen och inte bara en massa träd

Pedagogisk processledning
Skolutvecklingsresa
Skolutveckling

Energi, kraft och motivation för skola och lärande

Under veckan som gått har jag träffat skolfolk från hela Skolsverige. Inte geografiskt, utan snarare strukturellt. Jag har mött medarbetare och chefer från förskoleverksamhet till vuxenutbildning. När man sammanfattar en sådan vecka är det två tankar eller erfarenheter som slår en. Det första är känslan av komplexitet, som att se in i ett enormt kalejdoskop, ett myller av uttryck och förväntningar. Känsla kan lätt bli lite nedslående. Många sliter och kämpar hårt under ”skolans komplexitet”, under de förutsättningar som ges, under de uppdrag som förväntas. Det andra är känslan av energi, viljan att skapa fantastiskt lärande för barn och elever. För hur komplext, svårhanterligt och utmanande uppdraget än är så trumfar energin. Alltid. Varje gång.

Veckan som gått sammanfattar min bild av svensk skola. Vi har stora och omfattande utmaningar och problem att lösa. Om det råder det ingen tvekan. Samtidigt måste vi värna om den energi, kraft och motivation för skola och lärande som jag möter varje dag, oavsett skolform, oavsett personalgrupp.

Playbook - att samla ihop och skapa riktning

Under det senaste året har vi designat stödprocesser för skolor som på olika sätt försöker möta och hantera den bild som beskrivs ovan. Syftet med dessa har varit att skapa ordning och struktur i komplexiteten genom att formulera överenskommelser som alla på skolan kan stå bakom och ta ansvar för. Vi kallar detta för playbook. En playbook utgör skolans ramverk eller spelregler, ett koncentrat av ”varför” vi är här, ”vad” vi tillsammans ska åstadkomma, och ”hur” detta ramverk omsätts i praktiken.

I playbook-processer är gruppen i fokus, inte den enskilda individen. Ansvaret är gemensamt och allas. Det innebär att det inom ramverket ges ett stort mandat och frirum för verksamhetens olika grupper att utforma sitt arbete utifrån sina unika förutsättningar och behov.

Min erfarenhet är att många skolor är i behov av att rama in och koncentrera sina uppdrag. De processer jag lett de senaste året har fått mycket positivt gensvar i verksamheten. Man uppskattar tydlighet och fokus, eller som en deltagare uttryckte det nyligen, ”nu ser vi äntligen skogen och inte bara en massa träd”.

Vill du veta mer om hur vi kan stödja just din verksamhet? Hör av dig!

// Håkan Ingvarsson
Håkan Ingvarsson

Håkan är processledare på Lin Education. Han har 20 års erfarenhet av skola och lärande, både som lärare och rektor. I en föränderlig och komplex skolvärld ställs det krav på samverkan och samarbete. Hur vi på olika sätt organiserar för ett effektivt, hållbart och kvalitativt samarbete är Håkans hjärtefråga. 

Andra artiklar:

Sep 23, 2019

Hva skjer i det digitale klasserommet?

Läs mer

Jun 3, 2019

Hur går ett återtag till?

Läs mer

May 22, 2019

Nu ser vi äntligen skogen och inte bara en massa träd

Läs mer

May 13, 2019

Hongkong STEAM education tour in Sweden

Läs mer

Apr 29, 2019

Digitalisering? Hur gör vi det bäst?

Läs mer

Apr 9, 2019

SETT i Stockholm är nu igång!

Läs mer

Apr 4, 2019

Barn gör som vi gör.

Läs mer

Jan 25, 2019

Mind The Gap - Bett 2019

Läs mer

Jan 18, 2019

Tillsammans förflyttar vi skolan framåt!

Läs mer

Jan 4, 2019

Att göra en skillnad...

Läs mer


Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her:

Det ble feil.