Derfor er digital didaktikk viktig

Apr 15, 2018
Erlend Kobro
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Når samfunnet utvikler seg må skolen følge etter. Digitaliseringsdebatten sentraliseres likevel rundt tilgang på verktøy, og ikke hvordan disse skal brukes – og til hva. Det er her den digitale didaktikken spiller inn.

Didaktikk defineres som kunsten å lære bort. Digital didaktikk er en naturlig videreføring av kunstformen, og omfatter alle aspekter ved å bruke digitale verktøy for å forbedre og effektivisere læring og læringsrelaterte prosesser.

Digital didaktikk er nødvendig for å utløse verktøyenes potensiale, og åpner for langt større variasjon i metode og gjennomføring av undervisning. Brukt riktig, viser erfaringer at områder som relasjon mellom lærer og elev, motivasjon, nysgjerrighet, lærelyst og uttalt trivsel tydelig forbedres.

Tilført verdi bør trumfe «kult»

Er det en grunn til at de fleste tilbakemeldinger til elever gis skriftlig? Ja. Vi har ikke ubegrenset tid med elevene, så derfor er vi avhengig av å effektivisere kommunikasjonen. Men, med ny teknologi kommer nye muligheter til å sette spørsmålstegn ved måten vi gjør ting på i dag. Hvis en del av lærergjerningen utføres på bakgrunn av at den gir det beste læringsutbyttet, må ikke metoden nødvendigvis endres. Dersom den utføres på grunn av manglende alternativer, må vi se om nye verktøy gir grunnlag for bedre metoder.

Klasserommets fire vegger, skoledagens lengde, elevenes evne til å formulere seg skriftlig og lærerens tid med hver elev er alle rammebetingelser som ikke trenger å ha like stor innvirkning på skoledagen som før. Hvilke nye muligheter gir det?

Det handler om å være selektiv. Vi skal ikke nødvendigvis tenke nytt hele tiden. Ved å ha fokus på digital didaktikk fremfor digitalt læremiddel ser vi tydelig hva som fungerer, og hva som «bare» er nytt, men ikke tilfører ny verdi i læringssituasjonen.

Strategi skaper vinnere

Felles forståelse og enighet i organisasjonen er viktig. En fare som følger i kjølvannet av ny teknologi er at hver enkelt pedagog utvikler sin egen form, og at elevene opplever en plutselig økning i antall verktøy, programmer og metoder de må forholde seg til. Å lære seg nye verktøy og programmer er utfordrende både for lærere og elever. Derfor er det viktig å ha på plass en strukturert og gjennomtenkt utviklingsstrategi – helst allerede før nye enheter tas i bruk. Det handler ikke om å sitte på gjerdet eller å bremse læreres metodefrihet, men å sørge for at utviklingen kommer elevene til gode.

Så hva er riktig digital didaktikk? Forskning viser at skoler og kommuner som ikke har en tydelig plan for hvordan teknologien skal brukes – og til hva - faktisk opplever en nedgang i resultater. Der en konkret strategi ligger til grunn for arbeidet som gjøres, er det motsatt. Det viktigste er med andre ord ikke hva man gjør, men at man er enige om at alle gjør det samme. Felleskap og samarbeid er nøkkelord i utarbeidingen av strategien, og ikke minst i gjennomføringen.  Hvis ikke får man mange lærer-konger, som sitter på hver sin lærer-tue.

Kort oppsummert: Det er ikke viktig hvilket verktøy, hvilken pedagogikk eller digitale didaktikk man velger, men at man forankrer valget og følger samme retningslinjer i hele organisasjonen. Du kan ikke akseptere at noen nekter å utvikle seg, eller at noen løper så langt foran at de mister kollegaene og elevene av syne. En leder for en skole er også leder for utviklingen, og må selv anerkjenne prosessen og være en del av den.

Lyst til å få noen tips til hvordan du lykkes med digital skoleutvikling? Ta kontakt med meg for en uforpliktende prat.

Lurer du på noe?

Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.