Fyrtårnslæreren: Digitalisering bidrar til relasjonsbygging

Feb 27, 2018
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

I rollen som fyrtårnslærer for digitale verktøy, har Henriette Ibsen fått erfare hvilken relasjons- og kunnskapsbyggende effekt ny teknologi har på både elever og lærere.

Henriette Ibsen har jobbet som lærer i 20 år, hvorav de siste fire som fyrtårnslærer ved Vøyenenga ungdomsskole i Bærum. Ungdomskolen er en av flere Bærumsskoler som deltar i pilotprosjektet ”Digital skolehverdag”, der nettbrett tas i bruk for å gjøre læringen smartere og mer effektiv.

– Som fyrtårnslærer får jeg utfordret elevene, men også lærerne, i helt nye måter å tenke og formidle kunnskap på ved hjelp av digitale verktøy. Mange skoler mangler i dag den kunnskapen og forståelsen rundt hvordan økt bruk av teknologi kan fremme læring på en bedre og mer effektiv måte, forteller Henriette.

For å lykkes med dette kreves imidlertid et godt samarbeid med interesserte og motiverte skoleledere og lærere som er åpne for prøving og feiling.

7. mars kommer Henriette til Lin Talks for å snakke mer om hvordan digitalisering påvirker lærerrollen. 

Se agendaen her.

Henriette Ibsen

Fikk en ny delingskultur

Med bruk av nettbrett i undervisningen skulle man kanskje tro at relasjonen mellom lærer og elev ble svekket, men Henriette opplever det stikk motsatte. Sammenlignet med tradisjonell tavleundervisning, kan lærerne nå i større grad være en veileder som beveger seg rundt i klasserommet og kommer med umiddelbare tilbakemeldinger. I evalueringer av pilotprosjektet har dette også vist seg å øke elevens motivasjon, kreativitet og læringsutbytte.

I tillegg til å styrke relasjonen mellom lærer og elev, ser Henriette at teknologien har skapt en helt ny kultur der både elever og lærere samarbeider og deler kunnskapen seg i mellom – og spiller hverandre gode.

– Lærerne får nå frigjort masse tid til å gjøre det vi synes er gøyest, nemlig å planlegge undervisningen. Nå har vi tid til å finne de rike og gode oppgavene som gjør at elevene får trent mer på det vi ønsker at de skal bli gode til. Her tenker jeg spesielt på kompetansene elevene må bli gode på i forhold til de 21. århundrets ferdigheter (kritisk tenking, kreativitet, kommunikasjon og samarbeid).

Økt refleksjon gjennom video

Bruk av digitale verktøy i undervisningen har også gitt en større forståelse av hvilken kompetanse elevene faktisk sitter på. Elevene kan, i tillegg til en tekstoppgave de har skrevet, også sende læreren en video der de forklarer hva de har tenkt og hvordan de har brukt ulike virkemidler.

– Betraktningene elevene kommer med i disse videoene rører meg ordentlig. Videoene de deler har virkelig åpnet øynene mine for hvilken kunnskap og refleksjonsevne de faktisk besitter.

Fyrtårnslæreren bruker selv video når hun gir tilbakemeldinger på oppgaver. Her forklarer hun elevene hva som er bra og hva som kan jobbes videre med. Henriette forteller at flere av elevene får en aha-opplevelse av videovurderingen og ser de opptil flere ganger – en stor kontrast til sammenligning med de tradisjonelle skriftlige tilbakemeldingene. Videoene gir elevene større tro på seg selv, de blir mer opptatt av egen fremgang og vet i større grad hva de skal gjøre for å komme ett steg videre.

– Etter at vi tok i bruk iPad og videoblogg i undervisningen merker jeg at elevene blir mye mer aktive og bevisste egen læring. De føler virkelig mestring og tar med seg tilbakemeldingene de får og det de skal jobbe videre med.

Lyst til å høre mer fra Henriette og andre inspirerende digitale hoder? 7. mars inviterer vi lærere og skoleledere til en inspirerende dag med skoleutvikling i sentrum. Meld deg på Lin Talks her.

Lurer du på noe?

Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.