Hva gjør vi når vi møtes?

Feb 22, 2018
Maria Abrahamsson
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Teknologien utfordrer rammene vi som lærere har forholdt oss til i utallige år. Nå må vi se på hvordan vi i fremtiden kan bruke tiden med elevene på best mulig måte.

Mange skoleledere er nå i en vurderingsfase hvor de drøfter digitalisering og neste steg i skoleutviklingen. Jeg har nylig avsluttet en prosess med en gruppe kloke skoleledere hvor vi så på hvordan skoleledere skal møte utfordringer som endringer i samfunnet innebærer for skolen. Noen av dem har allerede implementert 1:1, og de har gjort en imponerende reise i å utvikle læring ved hjelp av teknologi. Ikke fordi teknologien alltid er svaret på det store spørsmålet om hvordan vi lærer best, men fordi teknologien er rundt oss til alle tider, den påvirker oss som individer og som samfunnsborgere.

Når vi snakker om skoleutvikling knyttet til digitalisering ender vi alltid opp i de samme pedagogiske og didaktiske spørsmålene – de som utgjør selve fundamentet for arbeidet i skolen. Dette gjelder også når vi flytter teknologien inn i skolen. De som jobber med skoleutvikling og digitalisering har allerede forstått det. Vi har hatt disse diskusjonene i lang tid, helt siden vi forstod at tilgangen til et personlig digitalt verktøy er en forutsetning for å jobbe effektivt med elevenes læring på en utviklende måte.

Da jeg begynte å jobbe med skoleutvikling møtte jeg mange skoleledere som lurte på hvordan man jobber strategisk med skoleutvikling og digitalisering. Lærerne lurte på hvordan teknologien støtter læringsprosessene i klasserommet eller hvordan de nå skal vurdere elevenes læringsprosesser. Dette har ikke endret seg, disse spørsmålene får jeg fortsatt.

Nå begynner jeg imidlertid også å møte skoler som funderer over hva møtet i klasserommet skal innebære. Om vi i dag kan håndtere en del prosesser effektivt ved hjelp av digitale møteplasser og læremidler, blir det store spørsmålet «Hva er virkelig viktig å fokusere på når vi møtes?» helt avgjørende. Mange elever opplever allerede at informasjonsinnhenting ikke nødvendigvis trenger å skje innenfor klasserommets fire vegger. De kan se filmen eller lese teksten et annet sted. Dette krever at møtet mellom elev og lærer gir elevene noe de ikke kan få noe annet sted.

Det er ikke sannsynlig at vi vil kunne overbevise morgendagens elever om at klasserommet er et nødvendig sted å være. Dermed er spørsmålet om hva vi gjør når vi møtes et svært sentralt tema for skolene og lærerne i fremtiden.

 «Det handler om at du som er elev er en del av skolen og av læringssituasjonen, uansett hvor du er».

Slik uttrykte en av rektorene seg når de resonnerte om hvordan skolen skal drive undervisning i fremtiden. Hvordan kan vi skape undervisningssituasjoner der digitalisering støtter læringsprosesser samtidig som vi gjør hvert møte med eleven til et verdifullt møte, som ikke kan skje noe annet sted enn i klasserommet?

Det tror jeg at er det neste store spørsmålet skolen må håndtere, når hverdagsspørsmål som infrastruktur, verktøy og gode digitale læringsmiljøer er på plass. Det blir et spørsmål som viser hvordan vi håndterer å utvikle organisasjonens og individets digitale kompetanse.

7. mars kommer Maria til Lin Talks i Oslo, hvor vi samler skoleledere og pedagoger for å snakke om hvordan digitale verktøy kan bidra til gode læringsprosesser. Det er gratis å delta, lunsjen spanderer vi. Se agendaen, og meld deg på her.

Lin Talks Oslo 7. mars

Lurer du på noe?

Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.