Pedagogikk og teknologi må knyttes tettere sammen

Mar 22, 2018
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Lin Talks i Oslo

«Å fjerne alle verktøy vi bruker til å samarbeide, samt fylle lærernes dager med papirarbeid». Det svarte en av deltakerne da forsker Annika Agélii Genlott snudde utviklingsspørsmålet på hodet, og spurte salen om hva skolen kan gjøre for å hemme all mulig utvikling i skolen.

Engasjerte skoleledere, pedagoger, IKT-rådgivere og skoleelever diskuterte god skoleutvikling da Norges første Lin Talks gikk av stabelen på Sentralen i Oslo. Møt fire som har klare tanker om hva som skal til for å lykkes med skoleutvikling i 2018.

Magnus Johansson på Lin Talks
Magnus Johansson

Magnus Johansson, Rådgiver for IKT oppvekst i Asker kommune

Hva er den største utfordringen norsk skole nå står overfor?

Mange er opptatt av digital teknologi i skolen, men de tenker dings og ikke metodikk. Det er ikke dingsen som legger føring på læringen, den er én av mange verktøy som bidrar til læring. Jeg tror at det er viktig å tenke ønsket resultat, for så å finne den beste måten å oppnå nettopp det resultatet på.

Hva må til for vellykket digitalisering av norsk skole?

Helhet og fellesskap. Man må utvikle skolen sammen, og innse at det ikke er gjort over natten. I Asker jobber vi mye med nettverksmetodikken. Vi tror på et lærende nettverk, der oppgaver og erfaringsdeling står sentralt. Vi tror at modellen der vi skaper spredning på samme måte som ringer i vann er mer effektivt enn å samle alle som jobber med digitale verktøy i skolen til ett kurs.

Liv Fjeldstad på Lin Talks
Liv Fjeldheim

Liv Fjeldheim, Studieleder, Medlearn (NKI Nettstudier)

Hvorfor er skoleutvikling viktig?

For å finne nye metoder som gjør læring mer interessant for elevene og studentene.

Hva er den største utfordringen norsk skole nå står overfor?

Med så mange aktører på markedet, og så mange digitale verktøy å velge mellom, kan det være vanskelig å velge verktøyet som faktisk gir det resultatet du ønsker. I tillegg går utviklingen lynraskt. Det som virker som gode pedagogiske og teknologiske verktøy i dag kan være utdatert før du vet ordet av det.

Hva må til for vellykket digitalisering av norsk skole?

Jeg tror at det er viktig å få med ledelsen. Når de er om bord er det viktig å få med resten av organisasjonen. Man må også huske på at alle har forskjellige personligheter, og har ulik tilnærming til nye ting. Jeg tror det er en fordel med innovatører, som leder an, men også å ha kritiske røster slik at man kan veie for og imot. På den måten blir valgene som tas gjennomtenkte.

Live Tronstad på Lin Talks
Live Tronstad

‍Live Tronstad, politisk nestleder i Elevorganisasjonen

Hva er den største utfordringen norsk skole nå står overfor?

Norsk skole har god teknologisk infrastruktur. Vi har nett, PC-er og andre teknologiske verktøy – men vi bruker dem feil. Det er mangel på kompetanse i riktig bruk, fra alle parter. Det er blitt slik at man kun flytter det som tidligere var å finne i bøker over på skjerm. Det er ikke blitt en ny pedagogisk tilnærming til innholdet.

Hva må til for vellykket digitalisering av norsk skole?

Vi må ha en kulturendring, der vi ser på nytten av digitalisering i skolen. Man er nødt til å samarbeide på tvers av sektorer og næringer for å finne løsningene og de relevante læremidlene som faktisk gagner elevene. Jeg tror at et fritt læremiddelmarked er alfa omega, slik at skolen, lærerne og til og med hver enkelt elev, kan velge læremiddelet som fyller de behovene som er.

Hva er drømmescenarioet – hvor bør vi være etter en gjennomført digitaliseringsprosess?

Digitaliseringen bør bidra til at hver enkelt elev får en tilpasset opplæring, og at tidstyver i klasserommet og byråkratiet elimineres. På den måten får hver lærer mer tid til hver enkelt elev.

Evelyn Kristensen på Lin Talks
Evelyn Kristensen

‍Evelyn Kristensen, lærer på Vøyenenga skole

Hva er den største utfordringen norsk skole nå står overfor?

Jeg tror det er viktig å få foreldregenerasjonen til å forstå at for eksempel iPad, som de ser på som et underholdningsverktøy hjemme, faktisk er et pedagogisk verktøy i skolen. I tillegg vet jeg at det kan være vanskelig for hver enkelt lærer å finne tid og rom til å tenke pedagogisk når de benytter teknologiske verktøy i klasserommet. Man er avhengig av en god ledelse som klarer å gi tid og rom for å tenke pedagogisk. Ved å ha forventninger om fagsamarbeid og ved å sette av tid til det, så vil det kunne være lettere og mer motiverende for hver enkelt lærer å planlegge gode undervisningsopplegg. Det blir også lettere å inspirere og dele erfaringer med hverandre.

Til slutt er det viktig å understreke at det digitale ikke skal overkjøre andre læringsformer, det er kun ett av verktøyet i verktøykasse vi bruker for å gi elevene størst mulig læringsutbytte.

Hva mener du må til for vellykket digitalisering av norsk skole?

Jeg tror at en pedagogisk dialog mellom lærere er veldig viktig. Vi må fremme en delingskultur, og ønsket om å hjelpe hverandre til å lykkes. I Bærum har vi fyrtårnslærere, som går foran for å bidra til en slik kultur.

Lurer du på noe?

Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.