Kundecase

Glemmen VGS

På Glemmen videregående skole i Fredrikstad utfordres eksisterende strukturer som tradisjonelle prøver, timeplan og klasserom. Målet er å ligge i forkant av den varslede fagfornyelsen, og å gjøre denne til Glemmens egen skolereform.

Nye måter å lære på

Aktive elever gir bedre læring. Derfor snakker hele skole-Norge om elev-aktive læringsformer og dybdelæring. På Glemmen tar de dette på høyeste alvor. Med støtte fra Østfold fylkeskommune er de godt i gang med et utviklingsprosjekt, som skal utfordre skolens etablerte strukturer.

– Vi ønsker å utvikle skolen til noe mer enn det den alltid har vært, og å se etter bedre måter å lære på. Trenger vi tradisjonelle klasserom? Timeplaner? Tradisjonelle prøver? For oss er ikke svaret entydig. Nå leter vi etter smartere måter å organisere skolehverdagen på, sier Pål André Ramberg, rektor ved Glemmen VGS.

– Klasserommet er historisk sett laget for kunnskapsformidling. Vi utfordrer strukturer som ble innført som effektiviseringsstrukturer i industrisamfunnet, og legger til rette for læring i det 21. århundret, sier han.

Pål André Ramberg er rektor ved Glemmen videregående skole og leder utviklings-prosjektet som skal gi en ny pedagogisk modell for elever som starter ved skolen høsten 2020.

Livsmestring og folkehelse

Mye av det Glemmen VGS jobber med, vil etter all sannsynlighet innføres gjennom fagfornyelsen i 2020. Men Glemmen ønsker ikke bare å ligge i forkant, de ønsker å utfordre seg selv på å ta enda et steg videre.

– Derfor diskuterer vi nå for eksempel om prøver er en struktur vi ønsker å endre på. Målet er å skape meningsfulle og virkelighetsnære læringsoppdrag som fremmer læring, livsmestring og folkehelse, sier han.

De er opptatt av å innføre såkalt flersløyfet vurdering, slik at elevene får mulighet til å forbedre arbeidet sitt underveis i læreprosessen. På denne måten blir elevens innsats også en viktig del av læringen.

– Der de fleste skoler er opptatt av digitalisering og det å ta i bruk teknologi i undervisningen, har Glemmen skjønt noe svært vesentlig.Teknologi må være en naturlig del av skoleutviklingen, og ikke noe man legger på toppen av eksisterende struktur. At Glemmen nå våger å bryte ned noe for å bygge opp noe nytt, er nybrottsarbeid som mange bør la seg inspirere av.

Erlend Kobro, pedagogisk leder i Lin Education

God prosessledelse

– For å sikre en god prosess og god fremdrift i prosjektet trengte vi god støtte til prosessledelse. Vi hadde svært god erfaring med å samarbeide med Lin Education gjennom et digitalt kompetansehevingsprosjekt i Østfold fylkeskommune, og så for oss at de ville fungere godt også i dette prosjektet. Vi ønsket oss en stødig og effektiv prosesstøtte, og fikk mye mer, sier Ramberg.

Sammen med Glemmen VGS har Lin Education planlagt et langsiktig løp, som skal ende opp i en ny pedagogisk modell for elever som starter ved skolen høsten 2020.  

– Lin har hatt en viktig rolle nå i oppstarten, og de har imponert oss veldig. De setter oss i modus og utfordrer oss. Det er forfriskende å ha med en partner som Lin Education på laget, sier Ramberg.

Innovative metoder

– Noe av det beste med samarbeidet med Lin Education er at de tenker helt annerledes enn vi gjør. De henter inspirasjon fra de mest innovative IT-selskapene i verden, og utfordrer oss på metoder og tankesett. Vi kommer blant annet til å jobbe i henhold til metoden Design Thinking, sier Ramberg.  

På denne måten greier Glemmen VGS å involvere hele personalet ved skolen. En prosjektgruppe, som ledes av rektor og assisterende rektor, leder utviklingsarbeidet, men retning og veivalg skal løpende forankres i resten av lærergruppen og skoleledelsen.

– Det har vært viktig for oss å få med hele personalet på denne reisen. Allerede til høsten skal lærerne jobbe tett sammen med prosjektgruppen for å utvikle læringsoppdrag. Etterhvert skal de også teste ut noen av de nye metodene i undervisningen, forteller Ramberg.

For å sikre elevenes perspektiv skal prosjektgruppen blant annet gå i dialog med elever i ungdomsskolen, som er de som vil nyte godt av nye pedagogiske rammeplaner fra 2020.

– Lin Education har svært god pedagogisk kompetanse, men enda viktigere er kompetansen innen organisasjonsutvikling. Lin utfordrer oss på hva som er viktig, de jobber med hjertet og treffer derfor Glemmen-kulturen godt. Vi gjør ting sammen, og ikke ovenfra og ned. Når vi kommer til høsten 2020 håper jeg at både elever og lærere føler at de er blitt hørt og har fått bidratt aktivt.

Pål André Ramberg, rektor ved Glemmen VGS

Vil du vite mer?
Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: