Kundecase

Kinn kommune

Da Kinn kommune skulle investere i iPad-er, oppstod et uventet samarbeid. I en miks av strategi og lek er pedagogene godt i gang med kompetansehevende tiltak, i tett samarbeid med Lin Education. 

– Vår oppfatning er at dagens skole, og dermed våre pedagoger, vil dra nytte av et samspill mellom digital teknologi og læring. Vi må lære oss å åpne øynene for mulighetene som ligger i digital teknologi. Ved å omfavne teknologi som en naturlig del av læringsarbeidet, tror vi på bedre læring som resultat.

Bente Forfang, skolefaglig rådgiver i Kinn kommune

iPad-er til samtlige elever på 1.-7. trinn

Kinn (tidl. Flora) kommune har sju barneskoler, én ungdomsskole og én skole for 1. til 10. klasse.Kommunen valgte i 2018 å gå til innkjøp av én iPad per elev fra 1. til 7. klasse, på alle kommunens skoler. Bente Forfang er skolefaglig rådgiver i kommunen, og kom raskt i dialog med Lin Education, som var valgt til leverandør. iPad-investeringen ble starten på et godt samarbeid. 

I første omgang hadde Lin Education iPad-oppstartskurs for lærerne på 1.-4. trinn.

Kurset har vært av svært god kvalitet. I Lin Education har vi funnet en samarbeidspartner som lytter til hvordan lærerne har det i sin undervisningshverdag. De kommer ikke inn med ferdige opplegg og to streker under svaret. I stedet er de lydhøre, og justerer forslag etter våre ønsker og behov, sier Bente Forfang, skolefaglig rådgiver i Kinn kommune. 

Bente Forfang, skolefaglig rådgiver i Kinn kommune.

To dager med strategi, lek og inspirasjon

Med Lin Education på laget har Kinn kommune jobbet frem en helhetlig tilnærming til implementeringen av de digitale enhetene. En samling over to dager ble gjennomført i januar 2019. Ettersom mange er involverte i kommunens strategiske arbeid med digitalisering og teknologi i skolen, valgte Flora å invitere bredt. Med på første samlingsdag var derfor, i tillegg til kommunens lærere, representanter fra to nærliggende kommuner og IT-forum oppvekst og utdanning i Sogn og Fjordane.

Å ha en organisasjons- og skoleutviklingsdag sammen med en aktør som Lin Education, som har andre innfallsvinkler enn oss selv, hjalp oss til å se vårt tidligere arbeid med nye øyne, sier Forfang. 

Etter strategidagen ønsket Kinn kommune å dykke ned i teknologiens muligheter, sammen med engasjerte pedagoger fra grunnskolene. Med midler fra Utdanningsdirektoratet hadde kommunen på forhånd kjøpt inn programmeringsutstyr som Sphero-droner fra Lin Education. Store deler av dag to bestod av lek, konkurranser og felles aktiviteter med teknologi som verktøy. Målet var å inspirere til læring med teknologi. 

– Det handler om å komme sammen og inspirere hverandre til å utvikle nye, spennende metoder for bedre læring. Når lærerne får prøve og blir kjent med verktøyene, ser de raskt flere muligheter for ulike undervisningssituasjoner. Vi tror at det å ha det gøy med teknologi, virkelig kan resultere i god pedagogikk. Så er det heller ikke hver dag vi ser voksne mennesker ligge på gulvet og kjøre drone med full iver! Dette ble en utrolig morsom dag på jobben for oss alle, sier hun. 

Sultne på mer inspirasjon møttes de samme lærerne senere til en ny samling. Her fikk de bryne seg på ulike dataspill, deriblant Minecraft.

Minecraft som kompetansehevende tiltak

Minecraft: Education Edition er et eksempel på spillbasert læring. For å gjøre læringen mer aktuell og spennende, kan pedagoger ta i bruk spillet i en rekke fag, som for eksempel samfunnsfag, naturfag og matematikk. 

Lin Education er utdanningspartner for en rekke store produsenter av IT-løsninger. Ved å kjøpe iPad-er via Lin Education, fikk Kinn kommune tilbud om kompetansehevende tiltak fra Apple-sertifiserte pedagoger. I tillegg fikk kommunen mulighet til å være med på et Minecraft-prosjekt, sponset av Microsoft.

Lin Education holdt en egen Minecraft-samling for Flora kommune, hvor mange av lærerne fra de tidligere samlingene møttes igjen. I etterkant av samlingen skal flere av lærerne få bistand av pedagoger fra Lin Education til å gjennomføre Minecraft-prosjekter i eget klasserom, såkalt elevmodellering og veiledning av lærere. 

– På slike samlinger får teknologi-ivrige pedagoger enda flere innfallsvinkler og tverrfaglige idéer til bruk av spillteknologi i undervisningen. Vi har allerede planlagt en oppfølgingssamling, sier Forfang. 

Samspill og samarbeid over tid

Lin Education skal videre bistå Kinn kommune i forbindelse med en kompetansehevingsplan for 2019 og 2020, samt med en digital myldredag for samtlige lærere.

– Etter et tett og godt samarbeid har vi full tillit til Lin Education. De har lært vår kommune å kjenne, og deres innspill blir høyt verdsatt. Å finne en samarbeidspartner og et samspill som vi kan jobbe med og utvikle over tid, ser jeg som en stor verdi, sier hun, og legger til at ferdig pakketerte opplegg sjelden passer for alle.

– Kommunenes og skolenes muligheter, forutsetninger og engasjement varierer. Én pedagog er heller ikke lik en annen. Lærerne må få mulighet til å lære der hvor de er, og opplæring og tiltak må skje på lærernes premisser. Det er viktig å ta utgangspunkt i egen virkelighet. Dette tar Lin Education høyde for, og det tror jeg er essensielt for et godt resultat, avslutter hun.

Kinn kommune har høy kompetanse, men er samtidig ydmyke nok til å innrømme at de kan ha glede av god hjelp. I stedet for å komme med rigide bestillinger av rene kurs og opplæringsinstanser, har de vært åpne for å skape et dialogbasert samarbeid der Lin kan bidra med bredden av det vi er gode på, og tilpasse det til behovene som finnes i kommunen. Samarbeidet mellom Lin og Kinn har blitt en suksesshistorie, som et resultat av godt samarbeid og gjensidig tillit. Vi gleder oss hver gang vi skal på besøk for å levere kompetanseheving eller utviklingsprosjekter til lærere og andre ansatte i kommunen.

Erlend Kobro, pedagogisk leder i Lin Education

Vil du vite mer?
Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: