Kundecase

Lørenskog kommune

Da Lørenskog gikk til anskaffelse av iPad til skolene, gjennomførte de samtidig en omfattende opplæring av alle lærerne. Etterhvert har de innsett at behovet for kompetanseheving er en kontinuerlig prosess, og da Lin Education bistod med Apple Teacher og Lin-prosessen, oppstod et svært godt samarbeid.

– Lørenskog er en av Norges mest imponerende kommuner med tanke på hvordan de tenker skoleutvikling. Samtidig som de gjør mye riktig og utvikler seg i høyt tempo, er de også åpne og nysgjerrige på nye inntrykk og tar imot innspill og hjelp fra en rekke aktører. Kombinasjonen av å bruke gode interne ressurser og å være ydmyk nok til å la seg påvirke utenfra, resulterer i et innovativt og nyansert bilde, som kommer både elever og lærere i kommunen til gode både i dag og i morgen.

Erlend Kobro, Pedagogisk prosessleder hos Lin Education

Lin-prosessen og Apple Teacher

Apple Teacher er et kostnadsfritt opplæringsmateriell som Apple har gjort tilgjengelig for alle norske lærere. Lin-prosessen kombinerer Apples eget økosystem med nye læreplaner og profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Dette gjør at man blir sertifisert som Apple Teacher etter endt opplæring, og samtidig blir oppdatert på fagfornyelsen og får økt generell digital kompetanse.

I løpet av 2019 har pedagoger og skoleledere, fra ulike kommuner i Norge, møtt oss i Lin Education til et opplæringsløp på 10 dager. Med Apples økosystem og fagfornyelsen i fokus, skapes en trygghet i bruken og vi fokuserer på de kreative bruksområdene.

Vi er en Apple Solution Expert innen utdanning. Det innebærer at vi kan tilby hele Apples økosystem til skolen deres, med delene: Verktøy, Innhold, Service og Support. Dersom den digitale enheten blir ødelagt, har vi også et eget verksted som forsikrer at din Mac eller iPad repareres på riktig måte. På den måten sikrer vi at dere kan fokusere på det dere er best til, et vil si læring og elevene!

Kostnadseffektiv modell

Lørenskog kommune investerte i iPads for lærere og elever. I forbindelse med implementeringen av dette, gjennomførte de en tradisjonell opplæring i starten av skoleåret. De oppdaget etter hvert at de hadde behov for en kontinuerlig prosess gjennom hele året. Dersom alle lærerne skulle gjennomføre 10 kursdager hver, ville dette være en belastning for skolene med tanke på vikarkostnader, og en generell høy økonomisk ramme.

Lin-prosessen, med konseptet "Train-the trainer", var en bærekraftig modell som passet Lørenskog kommune godt. Det ble satt av 10 dager med opplæring, der utvalgte skoleledere og pedagoger, fikk oppdraget med å være "Trainers" på deres skole. Dermed kunne et utvalg personer bruke tid sammen med Lin Education, for så å bruke tid på egen skole i etterkant til å bringe kunnskapen videre til kollegaer. Tanken er at kunnskapen og ekspertisen skal finnes "in house" på hver skole, og at de som har deltatt i opplæringen blir skolenes kunnskapsbærere i dette arbeidet.

"Vi ser at mange lærere opplever det som en gulrot å bli Apple-sertifisert. Vi tenker dette som en del av vår strategi for å beholde og rekruttere nye lærere til Lørenskog-skolen."

- Geir Morten Førland, prosjektleder fremtidens barnehage og skole i Lørenskog kommune.

Økt aktivt læringsmiljø

Aktive læringsmiljø er essensielt i dagens klasserom, og harmonerer svært godt med målsetninger i den nye læreplanen og dens overordnede del. Elevene skal kunne produsere og bearbeide, være kreativ og skapende med bruk av digitale ressurser.

- Opplegget som vi er med på har vært veldig lærerikt og nyttig. Det øker kompetansen til de ansatte når det gjelder det digitale. Vi kan bruke kompetansen ut i klasserommet, og se hvordan det kan øke til et enda mer aktivt læringsmiljø, forteller Jensine Wang, som er undervisningsinspektør på Fjellhamar skole.

Skreddersydd til din kommune

Med Lin-prosessen og Apple Teacher får Lørenskog kommune en kostnadseffektiv og skreddersydd modell for opplæring. Vi vet at kompetansen, interessen, utstyrsnivået og mange andre faktorer spiller inn når kommuner skal lære opp personalet i digital kompetanse.

Kursdager som er intensive, men ikke følges opp videre i løpet av kort tid er kostnadskrevende, og ofte ikke skreddersydd den enkelte kommunes behov. Dette er grunnen til at vi i Lin Education tilbyr Lin-prosessen. Vi skreddersyr opplæringen etter behov, kostnad og kompetanse.

Lin-prosessen er en bærekraftig modell for helthetlig opplæring, som lærerne gode digitale ferdigheter som igjen gir et meget godt utbytte for elevenes læring!

Vil du vite mer?
Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: