Kundecase

Minecraft: Education Edition

Minecraft ble utgitt i 2009, og har siden hatt en imponerende lang levetid uten de helt store endringene i design eller spillbarhet. Minecraft: Education Edition har funksjonalitet som er tilpasset bruk i opplæring og vi har sertifiserte pedagoger som kan hjelpe dere i gang med bruken. Les mer om hva Minecraft er, og hvordan vi har hjulpet Lillestrøm kommune i kompetanseheving innen Minecraft og spillbasert læring.

Søkte om midler til kompetanseheving

Som utdannningspartner med Microsoft, har Lin Education mulighet til å søke støtte til opplæring i pedagogisk bruk av Microsoft sine løsninger. Søknadene sendes sammen med skoler og kommuner, en løsning Lillestrøm kommune benyttet seg av våren 2020. Gjennom støtteordningen fikk Lillestrøm kommune etablert en innføringsplan for bruk av Minecraft: Education Edition i undervisningen, og totalt fire opplæringøkter ble gjennomført som webinarer. Disse ble tatt opp og tilgjengeliggjort for alle lærere via Teams i etterkant. Dermed kunne pedagogene delta mens det foregikk, se opplæringen i etterkant for å repetere, eller i opptak dersom de  ikke hadde mulighet til å delta “live” i en hektisk hverdag.

Stine Syltevik, IT-rådgiver i kommunen, forteller at spill i skolen er nytt for mange lærere, og at det kan være vanskelig å se pedagogisk nytte i metoder som man ikke har så mye erfaring med selv. Ved at lærerne har fått mulighet til å kunne sette seg inn i Minecraft i undervisningen på en mer helhetlig måte, der både teknikk og pedagogikk er vektlagt, ser man mulighetene som åpner seg for elevene. Brukt i en pedagogisk kontekst kan Minecraft bidra til økt motivasjon, selvfølelse og mer kreativ utfoldelse innen en rekke fagområder.


Webinarer om Minecraft:Education Edition

Webinarene ble utført av pedagoger fra Lin Education som la vekt på de pedagogiske gevinstene man oppnår for elevene ved å bruke læringsbaserte spill i undervisningen. Noe grunnleggende spilltekniske funksjoner ble gjennomgått, men fokuset lå hele veien på klasseledelse, utbyttet for elevene med læringsbaserte spill og de gode pedagogiske refleksjonene og samtalene rundt temaene man arbeider med. Deltakerne på webinaret hadde mulighet til å interagere i chat underveis, kunne påvirke innholdet og få svar på spørsmål man hadde underveis. Det ble også lagt opp til å spille sammen i webinarene, der deltagerne fikk se modellering av hvordan en undervisningsøkt i Minecraft: Education Edition kan se ut.


Jeg syntes webinarformen med to kursholdere var meget bra. Her fikk vi en god flyt og god dynamikk mellom kursholderne. Det ble interessant å følge med på webinaret.

- Stine Syltevik, IT-rådgiver i kommunen.

- Opplæringen vi fikk i Minecraft: Education Edition har vært god, og vi har bare fått gode tilbakemeldinger fra lærere. Jeg synes kurset ga en god balanse mellom opplæring i selve verktøyet, og hvordan Minecraft kan brukes i en pedagogisk sammenheng. Mange lærere har gitt utrykk for at de setter pris på at det ble gjort opptak av webinaret. På den måte kan de repetere og prøve hjemme i eget tempo. 

Stine Syltevik, IT-rådgiver i Lillestrøm kommune.

Vårens nasjonale Minecraft: Education Edition elevutfordring

For å inspirere til kreativitet, problemløsning og samarbeid lanserte Lin Education i samarbeid med Microsoft Norge, en nasjonal elevutfordring i Minecraft: Education Edition våren 2020.

Utfordringen var å bygge en mer bærekraftig, framtidsrettet og miljøvennlig utgave av egen skole. Vinneren kåres 10.juni. Du kan lese mer om utfordringen her.

Hvorfor Minecraft?

Det er ikke noe hemmelighet at Minecraft er populært i spillmiljøet, særlig blant yngre spillere i barne- og ungdomsskolealder. Minecraft ble utgitt i 2009, og har siden hatt en imponerende lang levetid uten de helt store endringene i design eller spillbarhet.

Få spill har opplevd en like stor oppslutning over så lang tid og har skapt så store ringvirkninger som minecraft. Hele nettsamfunn, karrierer og tusenvis av vennskap har oppstått som et resultat av et spill som ved første øyekast kan virke relativt banalt og primitivt til dataspill å være.

Så hvorfor skal man spille Minecraft i skolen? Hva er det egentlig som gjør dette spillet så fantastisk? Hvorfor har millioner av barn brukt milliarder av timer på et spill med svært enkel grafikk der målet i stor grad må skapes av spilleren selv.

Erlend Kobro er pedagogisk prosessleder i Lin Education, og har tilbrakt flere hundre timer i Minecraft-universet. Han er overbevist over den positive effekten Minecraft kan ha på læring hvis det brukes riktig.

Første steg - Hva kan det brukes til, hva skal det brukes til?

Dersom man ønsker å bruke Minecraft i undervisningen er det viktig å forstå hva Minecraft: Education Edition er, og hvordan det kan brukes.
Det er stor forskjell på å spille Minecraft på en iPad i et friminutt, og å bruke det i undervisningssammenheng.

Dette må både pedagoger og elever forstå dersom det skal få sin pedagogiske nytte. På sitt beste kan Minecraft hjelpe til å utvikle en rekke viktige kompetanser, mens det på sitt verste kan fungere som et forstyrrende element som skaper uoversiktlige situasjoner for lærere og misfornøyde elever.

På mange måter vil det å sette i gang med Minecraft være sammenlignbart med annen digital teknologi. Gjøres det riktig, med en klar målsetning og strategi, vil det ha en sterk positiv effekt. Dersom det gjøres uten mål og mening vil det ikke ha noen effekt, og det kan faktisk påvirke negativt.

Lin Education tilbyr jevnlige introduksjonskurs til Minecraft: Education Edition som er gratis for lærere. Man kan også lese mer på spillets nettsider.

– Minecraft treffer utrolig mange nerver i det å være menneske. Det appellerer til behovet for å samle, skape og utvikle seg, til å forsvare det man har skapt og til å løse komplekse utfordringer uten fasit. Med riktig bruk kan spillet brukes til å utvikle et bredt spekter av kompetanse og kunnskap.

Erlend Kobro, pedagogisk leder i Lin Education

Andre steg - Tydelig forankring og trygge veiledere

Trygge og kompetente pedagoger er avgjørende for at det å bruke Minecraft: Education Edition skal ha en positiv effekt på elevenes læring. Heldigvis er spillet enkelt å sette seg inn i, og det krever ikke mange timers forberedelse før man er klar for å sette i gang. Det er også en vanvittig mengde ferdig materiale som kan brukes, men selve grunnkompetansen i bruk må være tilstede.

Lin Education anbefaler alle skoler som skal i gang med Minecraft å legge en plan for kompetanseutvikling av personalet. Å skape en trygg grunnkompetanse hos alle som skal bruke spillet, og ha fokus på å evaluere og utvikle prosessen underveis kan være forskjellen på gull og gråstein.

Lin Education bidrar med å gi råd til skoler som skal i gang, og kommer gjerne på besøk for å gjennomføre grunnopplæring eller støtte refleksjoner rundt bruk og utvikling.

Tredje steg - Involver elevene og pedagogene

Det er stor sannsynlighet for at elevene på skolen har mer erfaring med Minecraft enn det pedagogene og ledelsen har. I mange tilfeller har de et forsprang som ikke vil være mulig å ta igjen, og det gir fantastiske muligheter til å la elevene skinne. Før eller siden må jo nemlig strategier og opplæring av pedagoger munne ut i faktisk bruk, og det er når man kommer til selve utprøvingen med elever at den virkelige magien kan og vil oppstå.

Begynn i det små, la elevene være med på å bestemme hvilke regler og rammer som skal være til stede når man spiller, og vær lydhør for hva elevene kan bidra med. Minecraft har fantastiske muligheter for å utvikle elevenes evne til samarbeid, selvstyring, kreativitet og en rekke fagområder.

Med dyktige og oppvakte pedagoger til stede vil man kunne oppdage og gripe muligheter for læring når de oppstår underveis i prosessen.

Ettersom både pedagoger og elever blir vant til å bruke spillet, vil man kunne gjennomføre mer målrettede og spissede opplegg, men vår anbefaling er å prøve ut bredden av spillets muligheter før man går i dybden.

Vil du vite mer?
Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: