Kundecase

Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune satser tungt på å øke lærernes kompetanse innen pedagogisk bruk av IKT. Som en del av «Østfoldskolen mot 2020», skal 1500 lærere i videregående opplæring bruke totalt 90 000 arbeidstimer med det mål å bedre læringen for 10 000 elever.

– Målet er at det omfattende undervisningsopplegget skal gi lærerne kunnskaper og ferdigheter som gjør at de i større grad enn i dag utnytter teknologi for å fremme læring blant sine elever. Vi ønsker også å legge til rette for større grad av elev-aktive arbeidsformer, i alle fag og i alle utdanningsprogram.

Jens Nicolaisen, rådgiver i Østfold fylkeskommune

Samfunnsendring krever fornyelse og omstilling

Med rask digital og teknologisk utvikling følger behovet for omstilling og fornying. Ikke minst gjelder dette hos de institusjoner som skal sørge for god og framtidsrettet skolegang. Her har Østfold fylkeskommune tatt solide grep.

Sektorplanen «Østfoldskolen mot 2020» beskriver fylkeskommunens strategiske og tiltaksrettede innsats for å fornye videregående opplæring i Østfold. Ifølge denne planen skal fornyelsen av Østfoldskolen bidra til at opplæringen oppleves som mer relevant for elevene, samt bidra til at antall elever som fullfører og består videregående opplæring i Østfold økes. 

Ett av tiltakene er at samtlige lærere og skoleledere på videregående skoler i Østfold skal gjennomføre kompetansehevingskurs. 

Jens Nicolaisen, rådgiver i Østfold fylkeskommune

Profesjonsfaglig digital kompetanse

Gjennom kurset som Lin Education leverer, skal alle lærere få kompetanseheving innen pedagogisk bruk av IKT. Dette dreier seg om i underkant av 1500 ansatte på totalt elleve videregående skoler i Østfold. Målet er følgelig at lærerne skal bidra til at våre 10 000 elever på VGS selv får økt kompetanse, gjennom pedagogiske tiltak som gir bedre læring, sier Jens Nicolaisen, rådgiver i Østfold fylkeskommune. 

Fylkeskommunen er først ute i Norge med denne typen prosjekt for videregående opplæring. Nicolaisen var sentral i beslutningen om å velge Lin Education.

– Vi valgte Lin Education som leverandør og partner fordi de kunne bidra både med innhold til kurset, med å forankre og støtte implementering av opplæringen hos rektorer, mellomledere og personale og stå som plattformleverandør. Lin kunne også tilby merverdi gjennom innholdsproduksjon, gjennomføring og oppfølging underveis i prosjektet, sier Nicolaisen.

Modulbasert «blended learning»

Lin Education har utformet kurset «Digital teknologi og læring», som er et modulbasert læringsopplegg som omtales som blended learning, eller blandet læring. I dette ligger det en kombinasjon av digital undervisning og praktisk arbeid i form av arbeidsgrupper. Kurset er bygget i Lin Education sin egen plattform for nettbasert læring, en læringssti ved navn LOOPS

Når den digitale utviklingen går så raskt, vet man ikke nødvendigvis som lærer hvor man skal begynne. Noen ligger langt foran med mye teknologisk og digital kunnskap, men samtidig er det mange som famler. Jeg tror at dette kurset bidrar til en mye større trygghet hos lærerne. Med et praktisk og gjennomarbeidet læringsopplegg, er det her oppnåelig å få resultater, sier Nicolaisen.

I tillegg til å utvikle selve kurset, har Lin Education bistått skolene ved oppstartsamlinger og arbeidsgrupper, for å sikre god forståelse og engasjement blant kursdeltakerne. 

Fornøyd lærerstab

Kompetansehevingskurset er satt sammen av tre moduler, der første modul skaper et fundament i forståelse og ferdigheter, samt utfordrer tradisjonell praksis. Andre modul peker på en del praktiske muligheter teknologien gir oss og modul tre fokuserer på lærerens evne til å skape undervisning som aktiviserer elevene og gir mulighet til fordypning i bruk av spesifikke metoder og verktøy.

Hver modul består av 20 læringstimer, hvor 14 av disse skal brukes til nettbasert undervisning. Deretter skal seks timer gå til arbeidsgrupper, hvor lærerne samarbeider og deler erfaringer i etterkant av den digitale undervisningen. I løpet av 2019 skal alle lærerne i Østfold fylkeskommune ha vært gjennom de tre modulene. 

Vi får svært gode tilbakemeldinger fra lærerne, som sier at dette virkelig fungerer. Med stor entusiasme fra en fornøyd lærerstab, ser vi absolutt dette som et vellykket tiltak, sier Nicolaisen.

- Dette er trolig det største digitale kompetanseløftet i norsk skole noensinne. Østfold fylkeskommune har imponert oss med sin vilje til å investere tid og innsats på utvikling, og tilbakemeldingene vi får fra lærerne er at dette fungerer. Østfold fylkeskommune ser på teknologi som en naturlig del av skoleutviklingen, og det kommer de til å tjene stort på i årene som kommer. 

Erlend Kobro, pedagogisk leder i Lin Education

Omfattende satsning mot framtidens skole

Hver enkelt av de 1500 lærerne og skolelederne har fått fristilt 60 timer til kompetansehevingskurset, hvor hele kurset legges inn i lærernes arbeidstid uten at arbeidsåret endres. Østfold fylkeskommune investerer dermed stort, men er trygg på at dette vil lønne seg. 

Det gleder oss at lærerne responderer i tråd med vår forståelse av hvordan fylkeskommunen kan bidra til fremtidens læring. I Østfold fylkeskommune mener vi at denne satsningen er helt nødvendig, og vi er derfor trygge på at dette er den riktige veien å gå, sier Jens Nicolaisen.

Ønsker du å lese mer om satsningen i Østfold fylkeskommune?

I tråd med «Østfoldskolen mot 2020» er Glemmen videregående skole i Fredrikstad godt i gang med et eget prosjekt for å utvikle en ny pedagogisk modell.