Innehåll
Creative Apps Bundle

Soundtrap, Wevideo och Explain Everything i ett förmånligt paket.

För det livslånga lärandet

är digital kompetens en av åtta nyckelkompetenser som Europaparlamentet och Europeiska unionen rekommenderar. Utöver kompetenser såsom att läsa och räkna inkluderas även problemlösning, teamwork, kommunikation och kreativitet.

För att på ett enkelt sätt möjliggöra att kunna arbeta multimodalt har Google tagit fram Creative Apps Bundle. Genom tjänsterna Soundtrap, Wevideo och Explain Everything erbjuds ett paket med kreativa applikationer där du och dina elever kan arbeta med ljud, bild och film. I alla ämnen, oavsett vilken digital pryl som du använder.

Hör gärna av dig för att veta mer om hur du beställer Creative Apps Bundle.

Har du frågor?