Event
Dylan Wiliam - Ledarskap för lärande

Kom och lyssna till professor Dylan Wiliams senaste tankar och rön kring hur vi på bästa sätt leder lärande utifrån en formativ lärandekultur

Event
Dylan Wiliam - Ledarskap för lärande

Kom och lyssna till professor Dylan Wiliams senaste tankar och rön kring hur vi på bästa sätt leder lärande utifrån en formativ lärandekultur

Kommende arrangement
Inga kommande tillfällen

Anmälan för tillfället avstängd

Återkom gärna vid ett senare tillfälle

Boka här

Boka förmiddag, eftermiddag eller heldag!

Boka förmiddag, eftermiddag eller heldag!

Forskningen visar en markant förbättring av elevers engagemang och lärande när lärare blir mer skickliga att strategiskt bädda in bedömning för lärande i sin undervisningspraktik. Att anamma bedömning för lärande innebär dock mycket mer än att lägga till några ”quick fixes” i lärarens repertoar. Det handlar om en grundläggande förändring. Under denna dag har du möjlighet att lyssna till professor Dylan Wiliams senaste tankar och rön kring hur vi på bästa sätt leder lärande utifrån en formativ lärandekultur. Under förmiddagen riktas föreläsningen mot dig som på något sätt leder lärares lärande. Under eftermiddagen riktas fokus mot undervisningspraktiken. Varmt välkommen!

Observera!

I samband med Professor Wiliams föreläsningar i Malmö erbjuder vi dig som leder lärare i formativ lärandekultur en möjlighet till nätverkande och fördjupning. 

Läs mer här!

Bästa lärande på vetenskaplig grund - vad vet vi, hur gör vi, hur leder vi?

Förmiddag 9-12

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till skolledare, förstelärare och andra som leder lärare i arbetet att utveckla en formativ lärandekultur.

Beskrivning: Den formativa lärandekulturen är en pedagogik som kännetecknas av en tät interaktion mellan lärare och elev där arbetet kontinuerligt anpassas utifrån elevernas förståelse för att möta elevernas behov av lärande. Hur skapar vi som ledare bästa förutsättningar för lärares kollegiala lärande om elevers lärande?

Att få lärare att sluta göra bra saker för att göra bättre saker är det mest effektfulla du kan göra för att påverka elevers lärande. Under denna förmiddag får du möjlighet att lyssna till Professor Dylan Wiliam och hans tankar och teorier om hur vi leder och stödjer lärare i arbetet med att utveckla sin undervisning. Föreläsningen tar avstamp i vad vi genom hans forskning vet ger effekt och hur vi kan leda detta arbete ute i våra verksamheter.

Pris förmiddag: 800 kr (ex moms)/person

Formativ bedömning - hur svårt kan det va’?

Eftermiddag kl 13-16

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som är intresserade av bedömning för lärande.

Beskrivning: Lärarens förmåga att leda lärande är den enskilt viktigaste garanten för elevernas lärande. Under denna eftermiddag talar Professor Dylan Wiliam om hur formativ bedömning skapar ett lärande på djupet och vad som krävs för att vi ska packa upp det så det når alla elever.

Du får ta del av aktuell forskning på området och konkreta och handfasta tips på hur du som lärare kan utveckla din lärarpraktik mot ett mer formativt förhållningssätt.

Pris eftermiddag: 800 kr (ex moms)/person  

Har du spørsmål?


Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her:

Det ble feil.

Anmälan