Event
Nettverkslunsj - Livslang læring og lærende organisasjoner

Vi setter livslang læring på agendaen og ser på hvorfor dette er så viktig når man skal bygge en lærende organisasjon.

Event
Nettverkslunsj - Livslang læring og lærende organisasjoner

Vi setter livslang læring på agendaen og ser på hvorfor dette er så viktig når man skal bygge en lærende organisasjon.

Kommende arrangement
Inga kommande tillfällen

Anmälan för tillfället avstängd

Återkom gärna vid ett senare tillfälle

Boka här

Jeg vil komme!

Jeg vil komme!

Onsdag 26. September kl 11:00-13:00 på XX i Oslo

setter vi livslang læring på agendaen og ser på hvorfor dette er så viktig når man skal bygge en lærende organisasjon. Vi ser på hvordan du som leder kan utnytte potensialet på den digitale arbeidsplassen og hvilke krav den stiller til kompetanse.

“In times of change, learners inherit the earth, while the learned find themselves beautifully equipped to deal with a world that no longer exists.”
― Eric Hoffer

Livslang læring og lærende organisasjoner er noe flere og flere prater om, men hva innebærer det egentlig? Vi vil se på hva som er suksesskriteriene til å skape en selvlærende organisasjon med endringsvillige- og omstillingsdyktige ansatte, samt hvordan man bør navigere i en digital verden for få best mulig effekt ut av digitale verktøy og tjenester?

Lin Education har 10 års erfaring med å modernisere skolen gjennom ulike digitaliseringsprosjekter. De siste 3 årene har vi tatt med oss denne erfaringen ut i næringslivet og hjulpet flere virksomheter med å bli lærende organisasjoner. Vår erfaring har plassert oss som en markedsleder innen dette feltet. Sentralt i dette arbeidet står vårt eget verktøy Loops som nå brukes fra barnehagen til aldershjemmet.

Få inspirasjon fra Nordea om hvordan de skaper endring ved hjelp av læring, hvordan CEVT skaper innovasjon, hvordan Svensk Næringsliv kjører en hel-digital rekrutteringsprosess og hvordan Tubus Systems reformerer sin læringsplattform digitalt.

Les mer om Lin Education, Loops og hva vi jobber med

Her

Hilsen oss i Lin!
Har du spørsmål?


Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her:

Det ble feil.

Anmälan