Education

Vi tar dina personuppgifter på största allvar

Du har säkert hört talas om den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som börjar gälla från och med 25 maj 2018. Här får du grunden gällande vad den innebär och hur vi hanterar övergången på Lin.

GDPR

Den tekniska utvecklingen har gått i rasande fart de senaste åren, och vi ägnar numera stora delar av vår vakna tid på nätet. I takt med att nätbaserade tjänster vill ha mer information av dig som användare blir det viktigt att förstå hur dina personuppgifter används och vilka rättigheter du har. 

Kort sagt innebär GDPR större rättigheter för dig och mycket högre krav på företagen som tillhandahåller tjänsterna samt på vilket sätt leverantörerna behandlar personuppgifter.

Den rådande personuppgiftslagen som nu ersätts innebar en lagstiftning som tog hantering av personuppgifter på stort allvar. I utbildningskontext såg vi det inte minst i den dialog kommunerna drivit mot stora molntjänst-leverantörer gällande användning av tjänsterna i klassrumspraktiken. Hanteringen av personuppgifter såg dock olika ut i EU:s medlemsländer, och den snabba teknikutvecklingen gjorde det viktigt att skapa en EU-övergripande lagstiftning för all hantering av personuppgifter.

Hur påverkar det Lin då?

Vi välkomnar den nya förordningen och de nya krav som ställs på oss som tjänsteleverantör. För oss har det alltid varit självklart att hantera dina personuppgifter med största allvar och försiktighet, precis som vi själva förväntar oss att bli behandlade. 

Vi frågar om ditt medgivande för att spara uppgifterna du ger oss, och du har alltid rätt att få din data exporterad, och/eller raderad om du vill nyttja rätten att “bli glömd”. Du ska känna dig fullkomligt trygg i din relation till oss. Därför har vi genom fokuserat arbete lyckats vara GDPR-förenliga från början av maj 2018. 

Rent konkret innebär GDPR både organisatoriska och tekniska åtgärder från vår sida. Ur ett tekniskt perspektiv har vi sett över vilken data vi lagrar, och var för att kunna säkerställa att allt sköts korrekt. Vi har även uppdaterat våra system för att kunna erbjuda dig möjligheter till dataexport och radering av personuppgifter. Skulle olyckan mot förmodan vara framme har vi även tagit fram nya, strikta rutiner samt övat berörd personal i incidenthantering och kommunikation. Allt för att konsekvenserna av en eventuell incident ska minimeras med så tydlig och omedelbar information som möjligt.

Har du frågor?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!