Lärar­trainee
- lärare i världsklass!
Anmäl dig här!
Vill du bli ännu mer redo!
Vi vill anställa Sveriges bästa blivande lärare, helt enkelt lärare i världsklass, och tror att det är du! Kungsbackas lärartraineeprogram ger dig chansen att vässa dina kompetenser innan du blir klar lärare, du får betalt under tiden och en garanterad anställning i Kungsbackas kommun efteråt - hur låter det?
Vill du veta mer?
Tack! Vi har tagit emot din emailadress!
Äsch, det blev något fel. Vänligen försök igen.
Du blir multi­kompetent!
Innehåll
Programmet kommer att sikta på att rusta dig för framtiden med tre tvärsektoriella perspektiv som kommer genomsyra programmet. Det rör sig om:
+
Metodik
+
Ledarskap
+
Yrkets arbetsprocesser
Dessutom kommer unikt fokus sättas på en rad av skolans viktigaste aktuella frågor. Dessa kommer relateras till den faktiska gruppen av traineer men kan bestå av: Betyg och bedömning, mångfald och inkluderings­­perspektiv, metodik och effektivisering av vardagen, kulturförståelse, ledarskap och processkunskap.
Vad du får!
+
Delta i ett unikt traineeprogram som rustar dig för framtiden.
+
En ersättning motsvarande den tid som programmet tar i anspråk, ca 10% av en heltidsanställning.
+
En garanterat anställning i Kungsbacka kommun efter genomförd utbildning, godkänd lärarexamen och legitimation.
+
En god möjlighet att visa framfötterna inför ett eventuellt förstelärarskap.
Kungsbacka kommun tar ansvar för alla kostnader direkt kopplade till trainee­programmet.
Vad åtar du dig?
+
Genomföra dina lärarstudier och ta examen.
+
Acceptera en anställning om minst två år i Kungsbacka kommun efter genomförd examen.
+
Delta och leverera i trainee­programmet med engagemang och vetgirighet!
Genom­förande av programmet!
Urvalsprocess
Vi erbjuder sistaårsstudenter som läser till lärarprogrammet med inriktning mot förskola, grundskola eller grundsärskola att söka till vårt traineeprogram. Urval kommer att ske efter följande principer:
+
Intervju och personlig lämplighet.
+
Rekommendationer från VFU-relaterad personal.
+
Behov av specifik kompetens inom Kungsbacka kommuns verksmaheter.
Omfattning
+
Programmet har minst en träff i månaden samt annan gemensam aktivitet.
+
Programmet har en tydlig digital process och närvaro.
Former för utbildning
Ambitionen med programmet är att möta varje deltagares optimala utvecklingspotential. Vi gör detta genom att erbjuda utmaning, stimulans och utveckling, precis som vi vill att du skall göra med dina framtida barn och elever. Programmet kommer kräva engagemang utöver ordinarie tider, en vilja att växa och en ambition att bli ännu bättre. Varje deltagare kommer få en individuell utvecklingsplan och vi kommer att jobba både med att spetsa det som redan är bra, men framförallt våga jobba med det som i vardagen kommer att vara utmaningar.
Välkommen på informationsträff!
Den 10:e april kan du träffa oss för information och frågor. Vi kommer att finnas på plats klockan 19.00 - 20.30. Adress:

Kolla Parkstads förskola
Granitvägen 10
434 51 Kungsbacka

Välkomna!
Anmäl dig här!
Senast 17 april 2017!
Vill du veta mer?
Kontakta:
Om praktiska saker kopplat till programmet: 
Jonaz Björk
0300 - 83 82 59
jonaz.bjork@kungsbacka.se

Louise Gardbring
0300 - 83 42 75
louise.gardbring@kungsbacka.se

Övergripande frågor
Lars Clementsson, Verksamhetschef Utveckling
0300 - 83 40 23, 0703 - 49 40 23
lars.clemensson@kungsbacka.se
Om Innehåll och utbildningsform
Maria Abrahamsson
0709 - 25 85 73
maria.abrahamsson@lineducation.se
Eller fyll i din emailadress:
Tack! Vi har tagit emot din emailadress!
Äsch, det blev något fel. Vänligen försök igen.