Vår visjon

En forskjell som gjør en forskjell

Vi er opptatt av å gjøre en forskjell som gjør en forskjell i skolen. Hvor godt en skole lykkes med sitt digitale utviklingsarbeid, avhenger av hvor godt samspillet mellom verktøy, innhold og pedagogikk er. Disse tre delene preger alt vi gjør.

Pedagogikk som forener

I et stadig skiftende landskap av teknologiske verktøy har pedagogikken aldri vært viktigere. Pedagogikken er limet som binder verktøy og innhold sammen, og som skaper meningsfulle, utviklende og interessante læringsprosesser.

Innhold som påvirker

Med en sterk forankring i skolens aktiviteter og i samarbeid med pedagoger utvikler vi digitale plattformer, apper, dokumentasjonsverktøy og læringsmiljøer som bidrar til å skape meningsfulle læringsprosesser.

Verktøy som gjør det mulig

Som markedsledende med over 200 000 barn og unge som bruker verktøy fra oss, har vi en dyp forståelse for hvilken rolle verktøyene spiller i et større økosystem av pedagogikk og innhold.

Vi kaller det et "økosystem"

Alle deler i en digital løsning for skolen må samhandle, og sammen utgjør de et økosystem for læring som bidrar til at man får digitale verktøy til å gjøre en forskjell som utgjør en forskjell i skolen.

Digitalt mangfold

Det er en demokratisk rett å gå ut av skolen med forståelse for vårt digitale samfunn og lære seg å håndtere digitale verktøy og innhold på en utviklende, praktisk, sosial, etisk og sikker måte. Skolens styringsdokumenter sier at den skal utdanne demokratiske verdensborgere – og vi er enige!

#linedu

Hver dag bobler det av nysgjerrighet og oppfinnsomhet i den norske skolen. Gjennom årene har det utviklet seg et fellesskap, og vi er stolte av å være en del av det fellesskapet. Vi hadde ikke vært noen ting uten dette.  Et nettverk av lærere som sammen dyrker den nysgjerrigheten og innovasjonen som vil bringe landet vårt inn i fremtiden.

Vi vet at vi er sterkere sammen. Når vi deler ideer, vokser vi oss sterkere. Når vi utfordrer hverandre, beveger vi oss fremover!

"Lin har vokst fra en liten idé om endring til et stort fellesskap som sammen vil utvikle skolen."

Josef Lind, grunnlegger og direktør, Lin Education

Læring i bevegelse

Vi ønsker å utvikle en skole i bevegelse. En skole som er en del av samfunnet, der eleven, læringen og utviklingen står i fokus – hele tiden og overalt.

Oppmuntre til nysgjerrighet

Vi ønsker å utvikle en skole som anerkjenner elevenes naturlige nysgjerrighet, der teknologi gjør nye læringsformer mulig og bidrar til engasjement i verdensklasse.

Drivende samfunnskraft

Vi ønsker å utvikle en skole som ligger i forkant av den digitale utviklingen i samfunnet, og som driver pedagogikken i de omkringliggende nettverkene, både de sosiale, faglige og digitale.

Erfaring og forskning

Vi vil dele vår mangeårige erfaring med resten av skole-Norge. Gjennom relevant forskning hjelper vi skolen med å utvikle seg inn i fremtiden.