Enterprise

Produktion & Content

Varken mjukvara eller hårdvara fungerar väl i en organisation utan ett relevant innehåll. Vi har därför skapat en produktionsanläggning utav rang. Med anställda regissörer, fotografer, redigerare och digitala pedagoger, har vi alla medel att producera det innehåll ni behöver.

Kom igång med oss!
Kontakta oss

“The great aim of education is not knowledge but action.”

Barack Obama

Varken mjukvara eller hårdvara fungerar väl i en organisation utan ett relevant innehåll. Film som kommunikationsform är framtiden! Vi har därför skapat en produktionsanläggning utav rang. Med anställda regissörer, fotografer, redigerare och digitala pedagoger, har vi alla medel att producera det innehåll ni behöver.

Faktum är att vissa av våra pedagoger har högsta certifieringen i världen hos ex google. Hos oss är det, med andra ord, erfarna och kunniga pedagoger som skapar dina digitala utbildningarna, workshops och handledning, inte reklamfolk, IT-nissar eller manusförfattare.

Lärande är en social konstruktion och därför är det viktigt med kommunikation och möten mellan människor. Därför arbetar vi också med event och skapandet av mötesplatser. Vi arrangerar årligen ett större event under mässan BETT i London bla, se nedan för länkar till olika exempel på möten vi skapat.

Som samling av de olika produktioner vi kan skapa så hittar man exempelvis;

Med våra resurser som egen greenscreenstudio, ljudstudio och störa kontor i både Stockholm, Göteborg och Malmö, så har vi möjligheterna att producera det material eller möten som ni efterfrågar. Kontakta bara oss så pratar vi gärna om era ideér.

Kom igång med oss!
Kontakta oss