Enterprise

Each one teach one

Lin Education erbjuder en unik lösning på digitalt lärande åt företag, organisationer och offentlig verksamhet. Vi utgår från att lärande är en social konstruktion och att kunskap handlar om en djupare förståelse om ett område.

Enterprise

Hårdvara & Mjukvara

När en organisation vet vart de är på väg kunskapsmässigt och sett över sin infrastruktur för lärande, så kan vi tillhandahålla både hårdvara och mjukvara för nästa steg.

Enterprise

Produktion & Content

Varken mjukvara eller hårdvara fungerar väl i en organisation utan ett relevant innehåll. Vi har därför skapat en produktionsanläggning utav rang. Med anställda regissörer, fotografer, redigerare och digitala pedagoger, har vi alla medel att producera det innehåll ni behöver.

Kom igång med oss!
Kontakta oss

Dialogbaserat lärande

Lärande är en social konstruktion och kunskap är egentligen en djupare förståelse om ett ämnes faktaruta, inte upprepandet av fakta. För att kunna veta om förståelsen är uppnådd jobbar vi med dialogbaserade feedbackloopar mellan människor - en formativ process som även driver lärandet framåt. Den viktigaste feedbacken går från elev till lärare. Därför går det inte att fuska i en dialogdriven lärcontext.

Se även:

Kom igång med oss!
Kontakta oss