Enterprise

Utbildning

Alla organisationer har olika syn på lärande, olika nivåer av digitalitet och nått olika långt i sättet att arbeta med utbildning som ett medel för framgång. Vårt erbjudande existerar i gränslandet mellan teknik och pedagogik, en mötesplats där dagens moderna organisation kan få hävstång av sin inneboende kunskap.

Kom igång med oss!
Kontakta oss

“The goal of education is not to increase the amount of knowledge but to create the possibilities for a person to invent and discover, to create people who are capable of doing new things”

Jean Piage

Varje bolag har sin bakgrund och sin situation gällande säkerställandet av kompetens. Vid en process för att effektivisera och att på riktigt börja arbeta med utbildning i organisationen, kan det vara viktigt att säkra vissa saker. Alla organisationer har olika syn på lärande, olika nivåer av digitalitet och nått olika långt i sättet att arbeta med utbildning som ett medel för framgång

Grundtanken med våra utbildningstjänster är att starta eller pådriva processen att skapa en organisation som är självlärande och ser delandet av kunskap som sätt att nå framgång. Vårt erbjudande existerar i gränslandet mellan teknik och pedagogik, en mötesplats där dagens moderna organisation kan få havstång av sin inneboende kunskap.

Vi erbjuder bland annat föreläsningar och utbildningar inom följande ämnen som kan lyfta ditt företags sätt att interagera med varandra för att höja kompetensen och effektiviteten. Här är några exempel;

Har du andra tankar på områden i gränslandet mellan teknik och pedagogik som ni behöver hjälp med, så kontakta bara oss.

Kom igång med oss!
Kontakta oss