Om oss

Bærekraft

Vi har alle et ansvar for miljøet og vår felles fremtid. Derfor har Lin fokus på bærekraft i alt vi gjør og lager. Nedenfor kan du lese mer om hvordan vi jobber. Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Genom ett gediget hållbarhetsarbete vill vi bidra till att göra världen till en bättre plats."

Josef Lind, grunnlegger - Lin Education

Mot en bedre fremtid!

Vi satser på miljøvennlige kontorer. Gjenvinning av kontorrekvisita og innkjøp av økologiske produkter er en selvsagt del av strategien. Målet er at 95 prosent av innkjøpene våre av forbruks- og kontorutstyr skal være miljøvennlige alternativer.

Vi møter daglig ledere, pedagoger og elever fra den norske skolen. Derfor har vi et ansvar for å informere og spre kunnskap om miljøspørsmål. Vi øker bevisstheten om miljøet blant annet gjennom våre kom-i-gang-opplæringer.

Kvalitet i fokus

Vi jobber alltid for å levere best mulig kvalitet til våre kunder og partnere. Alle prosesser går gjennom fasene: Planlegge, gjøre, følge opp og forbedre. Disse fire delene utgjør bestanddelene i vårt systematiske forbedrings- og kvalitetsarbeid.

Kvalitet i alle ledd

"En forskjell som gjør en forskjell"

Den bærende ideen i vårt kvalitetsarbeid er at selskapet skal rangeres som den mest kunnskapsrike forhandleren for skolemarkedet. Vi strekker oss alltid høyere, raskere og lenger frem med et kundefokus som er basert på alle deltakernes engasjement og fokus, samt en prosesskultur.

Samfunnsansvar

Vi forsøker aktivt å gjøre en varig forskjell i synet på læring og skape nye og bedre vilkår for blant annet elever og lærere. Dette gjør vi ved å digitalisere, utvikle og utfordre elever samt pedagoger, rektorer, skoleledere og politikere. Med vår sterke posisjon i det nordiske skolemarkedet har vi en stor arena og gode muligheter til å skape forandring og forankre nye ideer i vår neste generasjon. Vi ønsker å utnytte dette til å gjøre en varig forskjell for samfunnet også når det gjelder bærekraftspørsmål.

Fem viktige prinsipper for utdannings­landskapet

1. Vårt fokus er å jobbe med det norske utdanningssystemet. Det betyr at alle våre verktøy og tjenester er utviklet og designet spesifikt for skolen.

2. Vi holder oss alltid oppdatert på de nyeste tolkningene av læreplanen og andre styringsdokumenter.

3. Vi ser nøye på aktuell forskning og velprøvd erfaring for å møte kundenes utfordringer på best mulig måte.

4. Vi tar utgangspunkt i hver virksomhets behov og streber etter å være en partner som sammen med våre kunders egen kompetanse og drivkraft jobber for at elevene kan strekke seg lengre.

5. Vi leverer teknologiløsningene som utvikler og forener teknologi og pedagogikk.

Fem nøkkelprinsipper for hjerte og fokus i virksomheten

1. Vi ønsker at våre medarbeidere skal kjennetegnes ved "hjerte og fokus". Hjerte handler om å virkelig tro på det vi gjør, og gjøre alt vi kan for å levere noe virkelig bra. Fokus handler om å prioritere riktig og fokusere på de viktigste spørsmålene i enhver situasjon.

2. Vi ønsker å gjøre en forskjell som gjør en forskjell! Vi ønsker å bidra til prosesser som gir oss fremtidens skole.

3. Vi styrker frihet og kreativitet for å fremme innovasjonsevnen og finne best mulig løsning for hver situasjon.

4. Vårt systematiske kvalitetsarbeid handler om "standardisering for kreativitet", der våre felles arbeidsmåter stadig evalueres for å finne stadig bedre måter å jobbe på, og levere bedre produkter og tjenester.

5. Vi vil at alle som møter oss, for eksempel på konferanser, nettsidene våre, i et prosjekt, ved anskaffelse og i det interne arbeidet, ønsker å snakke positivt med andre om det Lin Education vil og gjør.

Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: