Om oss

Lin Story

Lin Education hjelper skoler, organisasjoner og virksomheter med å bli omstillingsdyktige og lærende ved bruk av digitale hjelpemidler og en moderne pedagogisk tilnærming."Vi har 10 års erfaring i å hjelpe skoler og næringsliv på veien mot fremtidsrettet læring."

Josef Lind, grunnlegger - Lin Education

Fremtidsrettet læring

Lin Education ble etablert i Sverige i 2008. Siden da har vi vokst fra å være tre til 110 ansatte i Gøteborg, Stockholm, Malmø, Umeå, Bergen og Oslo. Vårt første norske kontor ble etablert i 2017. Vi omsetter for i overkant av 600 MSEK, og er et av få selskaper i EdTech bransjen med positivt resultat. Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001: 2015 og 14001: 2015.

I oss får du en partner med solid erfaring innen fremtidsrettet læring, med fingrene på pulsen av pedagogisk forskning og metodikk. Lin Education er et verdidrevet selskap med en utpekt oppgave fra våre eierejobbe med bærekraft.

Teknologi og pedagogikk i kombinasjon

I et stadig skiftende landskap av teknologiske verktøy har utdanning aldri vært viktigere. Pedagogikk er limet som binder digitale verktøy og innhold sammen og skaper meningsfulle og interessante læringsprosesser. Alle organisasjoner har forskjellig tilnærming til læring og kompetanseheving, og til hvordan de jobber med dette for å møte utfordringer og realisere målene sine.

Vår styrke ligger der teknologi og pedagogikk møtes. Vi vet at det ikke er selve teknologien som utvikler læringen; det er pedagogen og evnen til å håndtere den digitale konteksten som er nøkkelen. Lin Educations pedagogiske prosessledere er godt trente og erfarne med effektiv undervisning og læring, og den pedagogiske prosessen danner grunnlaget bak alt vi gjør.

Hele vårt virke er organisert rundt VIP-konseptet, som består av de tre delene Verktøy, Innhold og Pedagogikk. En kombinasjon av teknologiske verktøy, riktig innhold og pedagogisk tilnærming er vårt utgangspunkt for å oppnå og opprettholde en vellykket satsning på digitalisering, både i skole og i næringsliv.

Markedsledende på digital skoleutvikling

I dag bruker over 50.000 mennesker våre læringsverktøy, og vi har mer enn 250 000 digitale enheter ute i skolene. Hvert år gjennomfører vi mer enn 1000 læringsaktiviteter som kurs og opplæring innen leder- og organisasjonsutvikling.

Lin Education er markedsledende på digital skoleutvikling og fremtidsrettet læring. Vi hjelper over 80 kommuner, organisasjoner og virksomheter med å gjøre læring enklere, morsommere og mer tilgjengelig.

Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: