Detailed event description
Aktionsforskning i förskola
Elisabet Hammar Hillbom, Linda Sjöwall 🇸🇪
When:
Thursday
10
:
45
-
11
:
35
Where:
Arora 13
Limit:
80

Att arbeta med aktionsforskning innebär att göra små eller stora förändringar i verksamheten som man sedan följer, dokumenterar, analyserar och utvärderar.

Förskolorna i Varbergs kommun har använt sig av aktionsforskning för att synliggöra utvecklingsområden inom sin verksamhet. Elisabet Hammar Hillbom är förskolechef i Varberg och har varit med om att bedriva aktionsforskning på sina förskolor. Hon kommer berätta om deras implementering av arbetet med aktionsforskning och vad man behöver tänka på. Hon har även med sig Linda Sjöwall som berättar mer om hur arbetet fungerat rent praktiskt på avdelningen.

Questions?