Detailed event description
Workshop: Tjänstedesign och nudgeteori
Carl Heath ūüáłūüá™
When:
Thursday
14
:
30
-
15
:
50
Where:
Arora 13
Limit:
100

Hur skapar vi goda tjänster med användaren i centrum? Hur designar vi goda förutsättningar för skolutveckling i en allt mer digitaliserad skola?

Med utgångspunkt i årets pris i ekonomi till Alfred Nobels minne, som delades ut till Richard Thaler för hans insikter och arbete inom beteendeekonomi, ser vi i denna workshop på hur tjänstedesign och det som i vardagligt språk kallas för nudgeteori kan användas som verktyg för utvecklings- och förändringsverktyg i skolan.

Workshopen varvar föreläsande och praktiska moment.

Questions?