Detailed event description
Digital kompetens - Vad kan vi lära oss av ungas lärande?
Elza Dunkels 🇸🇪
When:
Friday
13
:
30
-
14
:
50
Where:
Arora 6
Limit:
80

Det pågår ett lärande vid datorn som vuxna inte alltid känner igen och som skolan inte alltid erkänner som just lärande. Elza Dunkels har i sin forskning sett på unga människor och deras datoranvändning och menar att digital kompetens inte i första hand handlar om teknisk kompetens, utan snarare om attityd och förhållningssätt.

Vi bör tänka annorlunda kring denna digitala klyfta och inse att det inte är så att unga nödvändigtvis kan mer än vuxna, utan att man kan olika saker. Tänker vi så blir det lättare att lära av varandra. 

Dator- och internetanvändning bör inte ses som ett enda kunskapsområde, utan är i själva verket ett kluster av olika kunskapsområden.

Questions?