Detailed event description
Digital utbildning och undervisning i förskolan
Christine Löthman 🇸🇪
When:
Thursday
13
:
00
-
13
:
50
Where:
Arora 13
Limit:
80

Förskolans läroplan är i förändring där begreppet undervisning kommer ingå. Samtidigt ändras texterna kring digitaliseringens betydelse för barnen i förskolan. 

Vad är det för utbildning vi behöver bedriva i förhållande till ett ökat digitalt kunnande på våra förskolor? Kommer begreppet undervisning förändra våra metoder? Här är ett tillfälle för er som vill nätverka och träffa andra som är intresserade av att diskutera lärande i förskolan.

Questions?