Detailed event description
Digitalisering ur ett IKT-pedagogiskt perspektiv
Jörgen Florheden, Kristoffer Engdahl 🇸🇪
When:
Thursday
11
:
00
-
11
:
50
Where:
Arora 17
Limit:
100

Hur kan IKT-pedagoger på ett strategiskt sätt jobba med skolans digitalisering? Kompetensutveckling för att stärka lärare och rektorer i arbetet med digitala verktyg är en central del i detta. Vi beskriver hur vi jobbat med nyckelgrupper kring digitaliseringen. Kopplingen och balansen mellan pedagogik och teknik är något som vi funderat mycket på och vi delar dessa tankar. Vi tar även upp hur vi kan nyttja kraften hos elever i vårt skolutvecklingsarbete.

Under ledning av Jörgen Florheden och Kristoffer Engdahl från Kalmarsunds Gymnasieförbund

Questions?