Detailed event description
Innovation och ledarskap
Åsa Sundelin 🇸🇪
When:
Thursday
17
:
00
-
17
:
50
Where:
Arora 15
Limit:
100

Mindset, grit och growth mindset för verksamheten. Hur kan man skapa förutsättningar för att utveckla organisationens kultur för att möta framtiden.

Vi tittar på olika modeller för att utveckla verksamheten med stöd av forskning kring kreativa arbetsplatser och alternativa organsieringsformer. Vi tittar dessutom på hur man kan tillämpa den nya forskningen kring elevens utveckling på verksmahetens medarbetare.

Questions?