Detailed event description
Utvecklande lärmiljöer i förskolan
Elisabet Ingemarsson 🇸🇪
When:
Thursday
08
:
30
-
09
:
50
Where:
Arora 13
Limit:
80

Hur kan vi skapa förutsättningar i den pedagogiska miljön för barns digitala meningsskapande i förskolan? Detta är en fråga vi ständigt ställer oss, och omformulerar oss kring, allt eftersom vi förstår mer och mer om barns digitala utforskande. Vi kommer fokusera på förskolans pedagogiska miljöer och hur våra digitala verkstäder och ateljéer ska finnas tillgängliga för barns utforskande.

Questions?