Detailed event description
Varför framtidens skola redan är obsolet
Peter Bragner 🇸🇪
When:
Friday
11
:
00
-
11
:
50
Where:
Arora 15
Limit:
100

Idén om att vi nu kan planera för en skola som ska svara mot framtidens behov för individ och samhälle är en omöjlighet. Världen som vi känner den är idag i transformation med en logaritmiskt ökande förändringstakt och en omvandling från ett industriellt kunskapssamhälle till ett postindustriellt lärandesamhälle med en motor som till viss del är teknik och kunskapsdriven.

Vi kan idag inte förutse alla effekter i möjligheter och utmaningar det kommer att innebära. Det är omöjligare än någonsin att förutspå framtiden även i korta perspektiv. Men det vi kan göra är att skapa gemensamma narrativ om hur vi vill ha det. I stort och smått kan vi forma berättelser om hur ska upplevas kännas att vara i olika kontexter.

Questions?