Stockholms stad
Digitalisering och pedagogik

Sedan sommar 2016 har Lin Education varit leverantör för utbildningar i gränslandet pedagogik och digitalisering. Under denna tid så vi utfört en massa utbildningar i framförallt ledarskap. Grundskolerektorernas utvecklingsprocess "Ledarskap i digitaliseringen" har ni kanske hört talas om. Under höstterminen 2017 kommer vi dessutom påbörja utbildningar för samtliga gymnasierektorer och några av stadsdelarnas förskolechefer.

Vad passar just din skola?

Den här sidan skall fungera som inspiration och ramverk för vad vi kan göra tillsammans, men den är inte avgörande för innehåll eller format då dessa är öppna och skapar snarare möjligheter än begränsningar. Kontakta oss så berättar vi mer!

Ett samarbete att bygga vidare på

Vilka är vi på Lin?

Lin Education är marknadsledande inom svensk skolas digitalisering med över 200 000 barn och unga som använder verktyg från oss. Vi har vi en djup förståelse för vad verktygens roll spelar i ett större ekosystem av pedagogik och innehåll. Vi jobbar dagligen med över 60 kommuner och minst lika många friskoleverksamheter runt om i Sverige med vårt koncept VIP - Verktyg, Innehåll och Pedagogik. Som utbildnings- och utvecklingspartner gör vi idag över 1 000 utbildningsdagar om året i svenska förskolor och skolor.

Vad kan vi erbjuda er?

Vi jobbar primärt med olika typer av utbildningar, handledningsinsatser och inspirationsaktiviteter. Enligt avtalet med Stockholms stad kommer vi att genomföra antingen handledning i arbetssituationen, föreläsningar eller workshops. Självklart utförs dessa enligt gemensam överenskommelse vad gäller omfattning, metod och innehåll - det viktigaste är att vi tillsammans skräddarsyr efter varje enhets behov och förutsättningar.

Identifierade utvecklingsprocesser

Lin Education har tillsammans med IKT-enheten, Kompetensförsörjningsenheten och centralförvaltning identifierat fyra utvecklingsprocessen som vi ser finns i stadens skolor kan vara i behov av. Se dessa som en liten del av vad vi kan göra som vi nämnt tidigare på webbsidan så skapar vi utvecklingsprocesser passar just din skola.

Dessa fyra områden är:

Riktning, strategi och Red-Line:

Riktar sig mot Ledningsgrupper/digitala utvecklingsgrupper

Läs mer

Digital didaktisk design:

Riktar sig mot samtliga pedagoger

Läs mer

Programmering och datalogiskt tänkande:

Riktar sig främst mot Matematik-och tekniklärare

Läs mer

Molntjänster och Office365:

Riktar sig mot alla på hela skolan

Läs mer

Hur beställer jag utbildning?

Beställningsprocessen finns beskriven i Stockholms stads egna supportguide:

Läs mer
Har du frågor?
Fyll i din e-post så missar du inte våra nyheter och event!