Produkter

Hjemmeundervisning

Her kan du lese om våre tre steg til hvordan man får en effektiv og god hjemmeundervisning, enten man bruker Teams/O365, G-Suite for Education, Apple, Showbie, Skooler eller andre løsninger.
Vi gir deg den bistanden du trenger!

Viktigheten av god hjemmeundervisning

Norge og verden er i en situasjon vi aldri har håndtert tidligere. Våre skoler er i første omgang stengt til etter påske, men myndighetene advarer om at stengingen kan bli forlenget. For å sikre alle elever et likeverdig opplæringstilbud og forsøke å belaste de foresatte hjemme minst mulig, må gode løsninger komme på plass raskt.

God hjemmeundervisning krever noe annet enn vanlig klasseromsundervisning, og kan deles opp i tre underkategorier. Didaktikken er vel så viktig som kompetansen i den tekniske løsningen. Det er også avgjørende å opprettholde den personlige relasjonen mellom lærer, elev og foresatte på en god måte. Dette oppnår en ikke ved å gi elevene oppgaver som de skal løse alene, og dersom det krever høy grad av støtte fra foresatte skaper en ikke et likeverdig opplæringstilbud for elevene.

I Lin Education har vi kunnskap til å veilede i den tekniske løsningen, så vel som i den didaktiske hjemmeundervisningen. Vi er eksperter på implementering av teknologi i klasserommet, og dagens situasjon med hjemmeundervisning er ikke ukjent for oss.

Hvordan tilrettelegge for god hjemmeundervisning.

Skal man lykkes med god hjemmeundervisning er det behov for et godt samspill mellom digitale løsninger, og didaktisk kompetanse i hvordan man tilrettelegger for å drive med hjemmeundervisning. Følgende tre elementer må være ivaretatt:

Teknisk løsning
Har kommunen en god nok teknisk løsning som muliggjør god hjemmeundervisning?

Kunnskap om den tekniske løsningen
Hvordan brukes den tekniske løsningen? Vi har dyktige pedagoger som kan støtte i mange ulike programmer, plattformer og løsninger. Se noen av dem til høyre.

Didaktisk hjemmeundervisning
Hvordan sikre en god dagsplan for elevene, godt læringsutbytte, ivareta sosiale aspekter og samtidig opprettholde den gode dialogen med hjemmet? Å drive god hjemmeundervisning på alle trinn er komplisert, da det krever mye tilpasning. God dialog med de foresatte er også en forutsetning for å kunne lykkes. Dette ivaretas med vår løsning.

Teknisk løsning

Tilgang på digitale plattformer for læring, eller mangel på sådan, legger ofte noen føringer for hvilke muligheter man har. De fleste kommuner har veletablerte hybride miljøer, med med en god blanding løsninger. Vi hjelper dere med å få oversikt over de tekniske løsningene dere har idag, og hvordan dere kan utnytte disse i et godt samspill! Da kan dere tilrettelegge best mulig for elevenes læring!

Kompetanse i den tekniske løsningen

Vi er utdannings- og opplæringspartner med Apple, Microsoft og Google. Siden 2008 har vi bistått utdanningssektoren med innføring av digital teknologi og læring, og alle våre pedagoger har lang erfaring med bruk av læringsteknologi. Samtlige er sertifisert i løsningene fra blant annet Apple, Microsoft og Google.

Vi har også inngått et samarbeid med Skooler og tilbyr nå opplæring i plattformen deres.

Kompetanse i didaktisk hjemmeundervisning

Vi har lang erfaring i å tilby digital undervisning til våre kunder.
Vi kan dette!

Hva må du tenke på før, under og etter en læringssituasjon?

Hvordan struktureres dagen på best mulig måte for elevene?

Hvilke type oppgaver fungerer best?

Hvordan bistår dere foresatte på best mulig måte?

Hvordan organisere og utnytte kompetansene til lærerne for å få effektiv tidsbruk?

Skreddersydd etter deres behov

Det kan være at man behøver skreddersydd støtte til hjemmeundervisning for din kommune, skole eller digitale økosystem. Fremfor alt har man kanskje ikke tid eller ressurser å gjøre dette i et hurtig tempo. Det hjelper vi gjerne med! Les mer inngående om hva vi kan bistå dere med:

Vil du vite mer?