Tjenester

Pedagogisk prosessledelse

I Lin Education ønsker vi å bidra til å utvikle moderne skoler der elevene trives, og der læring, utvikling og elevene alltid står i fokus. Vår filosofi er at et godt grunnlag for fremtidsrettet læring skapes gjennom et samspill mellom digital teknologi, innhold og pedagogikk.

Lurer du på hvordan du bør gå frem for å få en vellykket satsing på fremtidsrettet skoleutvikling? Hvordan du skal navigere i en digital skolehverdag? Eller hvordan du bør etablere læring ved hjelp av digitale verktøy som basisferdigheter hos pedagoger?

Vårt VIP-konsept: Verktøy, Innhold, Pedagogikk

I Lin Education har vi en helhetlig tilnærming til fremtidsrettet skoleutvikling, og siden 2008 har vi vært et naturlig valg for skoler og kommuner som vil utvikle og forbedre sin digitaliseringsprosess. Vi bistår blant annet med:

 • Å navigere i en digital skolehverdag, og velge de løsningene som passer den enkelte skole og kommunes behov best.
 • Veiledning og strategi for innføring av digitale enheter.
 • Innkjøp, leasing og drift av digitale enheter til skole, med egne gunstige priser for utdanningsmarkedet.
 • Å etablere læring ved hjelp av digitale verktøy som basisferdigheter hos pedagoger.

Å digitalisere skolen dreier seg om mer enn å konvertere analoge data til digitale. Det handler også om å etablere en varig endring i arbeidsprosesser, både for elever, lærere, foresatte og skoleledere. Å legge ned blyanten og ta i bruk digitale løsninger gir i seg selv begrenset effekt og verdi, ettersom det digitale ikke kan erstatte tradisjonelle og analoge løsninger alene.

Ved å utnytte de digitale løsningenes potensiale, kan det derimot skapes endring i arbeidsprosessene hvor teknologien bidrar til å fjerne tidstyvene. Slik kan verdifull tid frigjøres i en ellers hektisk hverdag; tid som i stedet kan brukes på økt tilrettelegging og tilpasset undervisning for den enkelte elev.

Dette er bakgrunnen for vårt VIP-konsept: Et helhetlig digitalt økosystem for utdanning.

Verktøy

Innhold

Pedagogikk

"Lin Education har svært god pedagogisk kompetanse, men enda viktigere er kompetansen innen organisasjonsutvikling. Lin utfordrer oss på hva som er viktig, de jobber med hjertet og treffer derfor Glemmen-kulturen godt. Vi gjør ting sammen, og ikke ovenfra og ned".

- Pål André Ramberg, rektor ved Glemmen VGS

"Å ha en organisasjons- og skoleutviklingsdag sammen med en aktør som Lin Education, som har andre innfallsvinkler enn oss selv, hjalp oss til å se vårt tidligere arbeid med nye øyne."- Bente Forfang, skolefaglig rådgiver i Flora kommune

- Bente Forfang, skolefaglig rådgiver Flora kommune

Verktøy

Med egne priser for utdanningsmarkedet, samt solid erfaring fra salg, leasing og drift, har vi i dag over 250 000 ulike digitale enheter i bruk på skoler i Norge og Sverige. I nært samarbeid med våre partnere har vi høy kompetanse innen digitale løsninger tilpasset pedagogiske aktiviteter.

Vi har lang erfaring med bruk av alt fra iPad og Chromebook, til PC-er og Mac i undervisningen, og er utdanningspartner med blant annet Apple, Google og Microsoft. I tillegg har vi god kjennskap til alt fra digitale tavler, til “Bring your own device”.

Hos oss får kundene hjelp til å velge riktige digitale enheter og verktøy, ut fra deres egne forutsetninger for å lykkes. Vi tilbyr også support, opplæring, prosjektledelse, Device Management, Asset Control og service.

Innhold

Vi utvikler digitale plattformer, apper, dokumentasjonsverktøy og læringsmiljøer som bidrar til å skape meningsfulle læringsprosesser, alt med sterk forankring i skolens aktiviteter og i samarbeid med pedagoger.

Foruten å være forhandler av flere læringsrelaterte løsninger, tilbyr vi også egenutviklede digitale rammeverk. Vi har lang erfaring i å utvikle tilpassede løsninger for den enkelte kommune, og i dag benytter over 40 000 lærere og elever våre egenutviklede produkter for digital læring.

Pedagogikk

I Lin Education ønsker vi å bidra til å utvikle en fremtidsrettet skole der elevene trives, og der læring og utvikling står i fokus - hele tiden og overalt.

Ofte er det ikke så mye endring som skal til for å gjøre store forbedringer. Vi er gode på å finne ut hvor skoen trykker, og hjelper til med å skape positiv endring.

Ettersom skolen er en del av et samfunn i konstant utvikling, har våre opplæringskonsepter fokus på fremtidsrettet læring. Konseptene vil alltid være skreddersydd for den enkelte skole. Under finner du en oversikt som viser eksempler på kurs, workshops, utviklingsprosesser og seminarer vi kan gjennomføre sammen med dere.

Innen spennende og aktuell læring med digital teknologi tilbyr vi blant annet:

 • Implementering av iPad i skolen
 • Introduksjon og tilrettelegging for programmering i ulike fag
 • Opplæring i Google for Education
 • Opplæring og fokus på effektiv bruk av O365
 • Introduksjon til 3D-printing
 • Tilrettelegging for AR og VR
 • Innføring av digital dømmekraft og teknologi i barnehage
 • Spillbasert læring gjennom Escaperoom, Minecraft og mye mer
 • Skreddersydde kompetanseløp for profesjonsfaglig digital kompetanse

Innen pedagogiske og fremtidsrettede tilnærminger til læring, tilbyr vi blant annet digital voksenopplæring en rekke fremgangsmåter som tilrettelegger for fremtidens skole.

Vi utvikler og designer også måltilpassede løsninger for skoler med andre behov enn de som er nevnt i PDF-ene over. Ta gjerne kontakt med våre pedagogiske prosessledere for en prat om hvordan vi sammen kan videreutvikle samspillet mellom digital teknologi og læring på deres skole eller i din kommune.

Slik arbeider vi med skole

Våre pedagoger arbeider med prosessledelse, digitaldidaktikk, kursvirksomhet og rådgivning relatert til innføring og bruk av digitale verktøy og fremtidsrettet læring i skolen. Årlig gjennomfører vi over 1000 kompetansedager innen digital læring, skoleutvikling og digitalisering.

Kom i gang med den digitale reisen

I et stadig skiftende landskap av teknologiske verktøy har pedagogikken aldri vært viktigere. Pedagogikken er limet som binder verktøy og innhold sammen, og som skaper meningsfulle, utviklende og interessante læringsprosesser. La oss hjelpe dere videre på skolens digitale reise.

Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: