Tjenester

Vi tar hånd om deres gamle enheter

Vi ønsker å bidra til å utvikle fremtidens skole der elevene trives, og læring, utvikling og elevene alltid står i fokus. Men ikke på bekostning av naturen. Det er viktig for oss at digitalt utstyr kan fortsette livsløpet sitt, også etter at de har utspilt sin rolle i skolen.

Vi har en helhetstanke om produktenes livsløp

Gjennom vår Recycle-avdeling håndteres alle tjenester relatert til ettermarkedet av digitale verktøy. Hvert år håndterer vi cirka 40 000 enheter for våre kunder i forbindelse med at de fases ut av skolene.

Deretter ser vi til at enhetene får nye bruksområdet, eller blir håndtert riktig sett fra et miljøperspektiv. Vår ambisjon er å bidra til et livsløp for alle enheter som er så miljøvennlig som mulig.

Vi håndterer deres gamle enheter

For de av våre kunder som har enheter knyttet til en leasingavtale, så har vi tydelige prosesser og rutiner som håndteres løpende gjennom hele leasingperioden. Innlevering-, utkjør- og returprosesser håndteres av oss i samråd med dere som kunde. Prosessen i sin helhet har blitt utviklet siden vi startet, og benyttes idag hos flere 100 ulike skoler hvert år. Utover leasingavtaler for digitale enheter, ønsker vi også å finne gode løsninger for enheter som finansieres kontakt.

Vi kan samle inn, håndtere og verdivurdere deres kontantkjøpte enheter, og selvsagt tilby dere ulike merverdiløsninger. Dette kan f.eks. være at vi kjøper tillbake enhetene, eller at vi gjennomfører kompetanseheving hos dere i bytte mot at de innleverte enhetene. Alt for at dere som kunder skal få så mye verdi ut av de gamle enhetene som mulig, også på slutten av livsløpet.

Merverdi-løsninger:

1. Gjenkjøp → Kontant

Vi tilbyr verdivurdering av deres gamle enheter, og kjøper gjerne disse fra dere.

2. Gjenkjøp → Kompetanseheving

Vi tilbyr verdivurdering og gjenkjøp av deres gamle enheter, og bytter disse mot kompetanseheving fra våre pedagogiske prosessledere.

3. Gjenkjøp → Teknisk konsultasjon

Vi tilbyr verdivurdering og gjenkjøp av deres gamle enheter, og bytter siste mot teknisk konsultasjon som utføres av vårt Tech Solutions team.

Vi vil bidra til holdbarhet!

Vi vil ta vårt ansvar sett i lys av et holdbarhetsperspektiv og være en del av deres digitale enheters livsløp uavhengig av finansieringsløsning. Med fokus på FNs globale mål om å  skape en god innføring for alle, samt en holdbar bruk, tar vi et helhetsansvar sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Med over 10 års erfaring, har vi etablert prosesser og rutiner sammen med våre samarbeidspartnere. Alt med en målsetning om å sikre kvalitet og merverdi for våre kunder.

Vi samarbeider med Arrow Value Recovery som er en av nordens største bedrifter for håndtering av brukte datamaskiner og tilbehør. Arrow Value Recovery håndterer resirkulering og videresalg av brukte datamaskiner på en miljømessig og effektivt måte, og har veletablerte prosesser som sikrer at alt fungerer knirkefritt, fra håndtering av komponenter til videresalg av fullt fungerende datamaskiner.

Vi har også et samarbeid med Inrego. I over 20 år har de bistått organisasjoner med resirkulering av IT-utstyr.

Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: