Tjenester

Vi finner et nytt hjem til deres brukte IT-utstyr.

Fremtidens skole må ikke gå på bekostning av naturen. For oss er det viktig at IT-utstyr også kan fortsette sitt livsløp etter at det har utspilt sin rolle i skolen. Kontakt oss om du ønsker et tilbud på deres brukte enheter.

Vi har en helhetstanke om produktenes livsløp

Vår egen Asset Recovery Services avdeling håndterer alle tjenester for sletting, klargjøring og videresalg i etterhånds markedet. Hvert år håndterer vi cirka 40 000 enheter for våre kunder i forbindelse med at de fases ut av skolene, forsvarlig og enkelt.

Vi sørger for at enhetene får nye bruksområder, og sanerer det utstyret som ikke er egnet. Vår ambisjon er å bidra til et livsløp for alle enheter som er så miljøvennlig som mulig.

Leasing

For våre kunder med leasingavtale har vi tydelige prosesser og rutiner som håndteres løpende gjennom hele leasingperioden. Utkjøring-, innlevering-, og returprosesser håndteres av oss i samspill med dere som kunde. Prosessen i sin helhet har blitt utviklet siden vi startet, og benyttes i dag hos flere enn 100 ulike skoler hvert år.
Utover leasingavtaler for digitale enheter, ønsker vi også å finne gode løsninger for enheter som finansieres kontant.

Vi kan også samle inn og verdivurdere deres kjøpte enheter, og tilby dere ulike merverdi løsninger som at vi kjøper enhetene, eller at vi gjennomfører kompetanseheving hos dere i bytte mot at de innleverte enhetene. Alt for at dere som kunder skal få så mye verdi ut av de gamle enhetene som mulig, også på slutten av livsløpet.

Merverdi-løsninger:

1. Gjenkjøp → Kontant

Vi tilbyr verdivurdering av deres gamle enheter, og kjøper gjerne disse fra dere.

2. Gjenkjøp → Kompetanseheving

Vi tilbyr verdivurdering og gjenkjøp av deres gamle enheter, og bytter disse mot kompetanseheving fra våre pedagogiske prosessledere.

3. Gjenkjøp → Teknisk konsultasjon

Vi tilbyr verdivurdering og gjenkjøp av deres gamle enheter, og bytter siste mot teknisk konsultasjon som utføres av vårt Tech Solutions team.

Vi vil bidra til holdbarhet!

Vi vil ta vårt ansvar sett i lys av et holdbarhetsperspektiv og være en del av deres digitale enheters livsløp uavhengig av finansieringsløsning. Med fokus på FNs globale mål om å  skape en god innføring for alle, samt en holdbar bruk av teknologiutstyr, tar vi et helhetsansvar sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Med over 10 års erfaring, har vi etablert prosesser og rutiner sammen med våre samarbeidspartnere. Alt med en målsetning om å sikre kvalitet og merverdi for våre kunder.

Vårt søsterselskap, Replace, er en av de største aktørene for håndtering av brukte datamaskiner og tilbehør. Replace håndterer resirkulering og videresalg av brukte datamaskiner på en miljømessig og effektivt måte, og har veletablerte prosesser som sikrer at alt fungerer knirkefritt, fra håndtering av komponenter til videresalg av fullt fungerende datamaskiner.

Vi har også et bredt nettverk med andre aktører innen holdbar IT.

Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: