Tjenester

Koblingen mellom IT og pedagogisk virksomhet

Ved hjelp av vår tekniske ekspertise hjelper vi dere med å "lukke gapet" mellom IT-avdelingen og skolenes pedagogiske virksomhet.

Vi er eksperter på pedagogisk virksomhet og IT

Vi har vært med på utviklingen av skoler og kommuner i over ti år. Gjennom vårt nære samarbeid med pedagoger og IT-avdelinger, har vi opparbeidet en unik kompetanse i skjæringspunktet pedagogikk og teknologi. Vi hjelper dere med å "lukke gapet" mellom deres IT-avdeling og skolenes pedagogiske virksomhet. Dette gjør at dere kan arbeide mer effektivt og fokusert, uten å tenke på om IT-utstyret fungerer, samtidig som at dere er sikret at IT-utstyret dere har tilgjengelig er tilpasset skolenes behov.

Følgende fire områder forklarer hvordan vår Tech Solutions-avdeling arbeider:

Våre kompetanseområder

Vi samarbeider med de største aktørene på markedet. Våre tekniske konsulenter har kunnskapen og påkrevde sertifiseringer for å kunne bistå med å implementere produkter og tjenester fra blant annet Google, Apple og Microsoft.

Hvilke tjenester kan vi hjelpe dere med?

+ First, second og onsite support.
+ Incident, problem og Third party management
+ IT fullfilment
+ Improvement
+ Solutions Architechture
+ GDPR, RSA, PuB-avtale
+ Provisioning med AD eller connectors og SSO

Teknisk opplæring

Vi gjennomfører opplæring i: G Suite, Chrome, Admin, Deployment, Apple, MDM, DEP, VPP, ASM.

Vi har også kostnadsfrie onlinekurs for deg som foretrekker å gjennomføre opplæringen utenfor kontortidene.

Hvilke produkter tilbyr vi?

+ G Suite
+ Chrome: book, box, bit, Jamboard
+ Apple, MDM, DEP, VPP, ASM
+ Lightspeed Systems Management
+ Cloudready cool
+ Overdrive.io
+ Amplified IT Gopher Centipede

Savner dere teknisk kompetanse på deres skole?

Gjennom vårt nære samarbeid med pedagoger og IT-avdelinger i over 10 år, har vi opparbeidet en unik kompetanse i skjæringspunktet pedagogikk og teknologi.
Vi hjelper dere med å "lukke gapet" mellom deres IT-avdeling og skolenes pedagogiske virksomhet.

Med over 10 års erfaring med digitaliseringsprosesser i skoler og kommuner, er vi en partner som forstår deres unike behov, og som har spisskompetanse innen teknologi og læring. Vi rådgir dere i alt fra strategiske avgjørelser og valg av tekniske løsninger, samtidig som vi sikrer at dere får en stabil og operativ drift. Både i små og store prosjekter.

Alle våre medarbeidere har lang erfaring, i tillegg til at de har nødvendige sertifiseringer for å kunne løse og kvalitetssikre de prosjekter dere arbeider med.
Vi utfordrer dere gjerne til forandring, og hjelper dere med å etablere langsiktige mål og strategier i organisasjonen. Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å vite mer om hva vi kan hjelpe dere med!

Vårt tjenestetilbud

Vi er ditt bindeledd mellom IT og pedagogisk virksomhet. Effektene av lang erfaring, kompetanse og tilgang til ressurser utgjør en forskjell når man skal arbeide med digitaliseringsprosesser i en organsisjon. Nedenfor er noen av de områdene vi kan hjelpe dere med:

+ Taktisk team med fire nøkkelpersoner, 20 spesialister på pedagogisk virksomhet og IT.

+ Fokusområdene service og support.
First-, second-, third-line support og on-site service.
Incident-, problem-, change- og Configuration management.
Strategi, design, trend og nettverk.

+ Langsiktighet og holdbarhet i kundekulturer.

+ Vi er produsent- og leverandøruavhengig, samtidig som vi er strategisk partner med bl.a. Google, Microsoft og Apple.

+ Vi har dekning for hele landet.

+ Vi har autoriserte serviceverksteder på flere av våre kontorer, i tillegg til at vi har samarbeidspartnere over hele landet. Dette innebærer at vi kan reparere deres enheter uavhengig av hvor i landet dere er.

Vil du vite mer om våre ulike service- og supportområder? Les mer nedenfor, eller ta kontakt med oss for å få vite mer.

Vi har flere samarbeidspartnere

Med oss får dere en plattformuavhengig partner med dyp forståelse for deres virksomhet, målsetninger og behov. Som plattformuavhengig eksperter, med nødvendige sertifiseringer fra våre produsenter, er vi en partner som både løser deres problemer og kvalitetssikrer prosjekter, samtidig som vi utfordrer produsenter og organisasjoner til å fokusere på holdbarhet og miljø.

Teknisk opplæring

Kundens målsetninger er alltid i fokus. Dette innebærer at vi tar utgangspunkt i deres behov, og ikke generelle modeller. Med over 1000 opplæringsdager årlig, har vi opparbeidet bred kompetanse på skoler og kommuners behov når det kommer til teknologi og læring. Denne erfaringen bruker vi sammen med dere for å felles finne den beste løsningen for deres organisasjon.

Det som gjør oss unike, er at vi er en sertifisert opplæringspartner med en fot i pedagogisk virksomhet, og en i IT-avdelingen. Det gir dere en ressurssterk partner med bred kompetanse. Vi gjennomfører opplæringen i henhold til deres behov, forutsetninger og ønsker.

Fakta om vår opplæring
+ Vi gjennomfører over 1000 opplæringsdager årlig.
+ Med flest sertifiserte kursholdere i Norge og Sverige, har vi stor kapasitet.
+ Vi er utvalgt av Google som Professional Developer Partner.
+ Vi kan hjelpe dere med de fleste metoder og modeller, og tilpasser selvsagt til lokale forutsetninger.

Produkter som gir større nytteverdi

Vi ser alltid på utvikling som en mulighet til forbedring. Gjennom et holistisk syn på produkter, vet vi at deres fremste oppgave er å effektivisere, inspirere og øke nytteverdien i den konteksten de blir benyttet i.  

For å kunne tilby innovative løsninger til skoler og kommuner ser vi viktigheten av å ligge i forkant når det gjelder trendspaning på kort og lang sikt. Med oss får dere en utviklingspartner som både er nysgjerrig og pragmatisk. 

Eksempel:
Hardware
+ Jamboard: et fantastisk nyskapende miljø for Whiteboards utviklet av Google som består av tjenester som i stor grad fungerer uavhengig av hvilken hardware man benytter. Løsningen tilrettelegger for samarbeid, og er en del av miljøet til G-Suite. Hardware-plattformen kan være alt fra Googles eget produkt Jamboard, til tradisjonelle interaktive tavler, Chromebooks, datamaskiner, iPads eller andre typer av touch-enheter.
+ Promethean IFP
+ Digital Sign

Administrasjon
+ Cloudwise
+ Amplified IT (Gopher m.fl)
+ LSSM
+ Jamf

For lærere/elever
+ LSSM
+ Jamf
+ Cloudwise

Ta gjerne kontakt med oss dersom du vil vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere!

Vil du vite mer?
No items found.
Vil du motta vårt nyhetsbrev? Registrer deg her: