Utdelning

Planering

Här kan du som mottagare se hur processen är tänkt att gå till och hur du kan förbereda dig för att den ska gå så smidigt som möjligt.

Så här går det till innan vi besöker er

1. Ni lägger er order hos Order Management

Er order inkommer till vår avdelning Order Management. Därefter upprättas vår kontakt - antingen genom att ni meddelar intresserade av utdelnings-/ införandestöd, så kontaktar vi på utdelning er.

2. Första steget i planeringsprocessen

Ni inkommer med önskemål om utdelningsdatum. Ju tidigare ni meddelar oss ert önskade datum, desto större chans är det att ni får stöd den dagen. Först till kvarn gäller!

Under tidig hösttermin sker majoriteten av våra utdelningar samt införandestöd. Bokningar inför denna period inkommer redan i april månad och därför rekommenderar vi er att inkomma med era önskemål så tidigt som möjligt.

3. Ni uppger vilken typ av stöd ni önskar

Ni har möjlighet att beställa utdelningstöd och/ eller införandestöd. Ni anger vilken av dessa former ni är intresserade av.

Om ni önskar införandestöd är det viktigt att ni uppger vad ni vill att vi går igenom med eleverna. Detta bestäms i förhand och kan inte bestämmas på dagen då vi besöker er.

4. Informera oss om detaljerna

  • Hur många klasser skall ha stöttning från oss?
  • Hur många elever är det i de aktuella klasserna?
  • Skall de olika klasserna ha olika typer av digitala verktyg?

Tänk även på att det är viktigt att eleverna har gott om utrymme och en stabil yta framför sig då uppackning sker.

Om ni önskar att vi lägger schema för er utdelning- införande, behöver vi veta om vi behöver ta hänsyn till raster, lunch, skolbussar etc.

5. Vi summerar och återkopplar

Vi presenterar ett lämpligt upplägg anpassat efter Era behov och Ni bekräftar upplägget.

6. Namnlistor

I Lina laddar ni upp era namnlistor. Under sektionen Utdelning finner ni information om hur ni skall gå till väga.

7. Detta förväntar vi oss av er

  • En kontaktperson på skolan möter upp och visar var vi kommer att befinna oss under dagen 
  • Minst en klassföreståndare, pedagog, administratör eller dylikt på skolan närvarar vid utdelning för att stötta upp och bistå med verifiering av eleverna vid utlämnandet av era verktyg.
  • Om inloggningsuppgifter krävs för att komma in på olika konton behöver eleverna känna till sina respektive uppgifter, alternativt att ni har denna info. Är det många inloggningsuppgifter som eleverna skall hålla koll på föreslår vi att ni förberett detta moment genom att ex skriva ut uppgifterna och strax innan utdelning lämnat över dessa till respektive elev.

Efter att utdelningen är avslutad:

Innan vi tackar för oss vill vi besvara eventuella frågor som uppstått från er sida samt lösa möjliga tekniska utmaningar. Vi packar nu ihop oss. 

Efter att vi har besökt er genomför vi administrativt arbete, dvs. vi säkerställer att enheterna registreras på rätt användare och processen därmed slutförs.

Har du frågor?